Juni 2017 - Side 14TØNDER ANDELS BOLIGFORENING
Indkaldelse til afdelingsmøder
i Tønder Andelsboligforening
Foreløbig dagsorden
1.
Valg af dirigent.
2.
Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
3.
Orientering om regnskab for 2016
4.
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018.
5.
Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6.
Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand
7.
Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8.
Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer.
9.
Eventuelt
Endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget vil blive fremsendt ca. 8 dage før mødet.
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være kontoret i hænde - senest den dato der er anført
i listen på dette opslag. Forslag kan afleveres pr. mail eller på kontoret.
Mødekalender:
Afd
1
Bargumsvej 6-14,
Bargumsvej 13-17
Nørremarksvej 2-6
Nørremarksvej 8-18
26
Gadefennen 1-16, Abild
14
Nørremarksvej 20-48
11
17
25
14
Afd. navn
Nørrevænget 1-21, Ingridsvej 6-8
og Nørremarksvej 3-5
Agertoften 9-35,
Søndertoften 6-24, Jejsing
Gyden 2-6/Strædet 15-23,
Jens Jessensvej 11-33,
Møgeltønder
Mødedato
Mødelokale
Sidste frist
for forslag
Endelig
indkaldelse
Mandag den 28. august 2017,
kl. 17.30 til kl. 19.15
Store fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
14. august
21. august
Mandag den 28. august 2017,
kl. 17.30 til kl. 19.15
Onsdag den 30. august 2017,
kl. 17.30 til kl. 19.15
Onsdag den 30. august 2017,
kl. 19.30 til kl. 21.15
Lille Fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
Fælleslokalet,
Nørremarksvej 24 A
Fælleslokalet,
Nørremarksvej 24 A
14. august
21. august
16. august
23. august
16. august
23. august
Onsdag den 30. august 2017,
kl. 17.30 til kl. 19.15
Lille fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
16. august
23. august
Onsdag den 30. august 2017,
kl. 19.30 til kl. 20.30
Lille fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
16. august
23. august

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm