Juni 2017 - Side 2GRÅSTEN ANDELSBOLIGFORENING
Vi glæder os til
Formanden for Gråsten Andelsboligforening, Lejf Hedegaard, lægger ikke skjul på, at han både er tilfreds
og lettet efter den ekstraordinære generalforsamling,
hvor mødet enstemmigt besluttede at indgå aftale
med SALUS Boligadministration om at varetage den
administrative ledelse af boligforeningen.
- Det havde været svært, hvis forslaget om at vælge
SALUS fremfor at ansætte en ny direktør eller fusionere med en anden boligforening, men heldigvis var
vi enige, siger formanden.
For den enkelte beboer kommer man ikke til at mær-
Få besked på en
mail
Hvis du ikke har fået en mail om, at dette beboerblad
er udkommet, så er du ikke på listen over læsere til
de fire årlige elektroniske udgaver af bladet. Og det
kan du selv rette op på. Gå ind på www.salus-bolig.
dk, klik på ”beboerblad” og bestil en mail, når bladet
ke det så meget at SALUS fremover står for personaleledelse, økonomisk ledelse og teknisk ledelse. Og
det er netop inden for disse tre områder, lovgivningen
og bekendtgørelserne er komplekse. Og så vanskelige, at det er svært at finde èn person med tilstrækkelig viden på alle områderne.
Beboerne vil fortsat blive betjent fra kontoret i Gråsten, og redaktionen af BeboerNyt byder alle beboerne i Gråsten Andelsboligforening velkommen. Det
er første gang, I modtager bladet. Denne gang i papirudgaven. Næste gang på hjemmesiden.
næste gang er på internettet 1. september. BeboerNyt udkommer seks gange om året, men kun med to
numre på papir. De øvrige fire er at læse på boligforeningens hjemmeside.
Se referat fra afdelingsmødet
på hjemmesiden
En lang række afdelingsmøder er afviklet i foråret, og
du kan se referatet fra mødet på foreningens hjemmeside, når de er klar. Du finder referatet ved først at
Lukkedag
2
til samarbejdet
klikke på afdelingens ”afdelingsmøde” og herefter
klikke på ”referat”.
Der er medarbejderdag den 8. september, hvor alle kontorerne er lukket.
SALUS udgiver BEBOER-NYT
til beboerne i de syv boligorganisationer, som SALUS
betjener med alle opgaver
inden for juridiske, tekniske
og økonomiske forhold,
der knytter sig til udleje og
administration.
REDAKTIONSUDVALG:
Ansvarlig:
Jimmy Povlsen
Skærbæk Boligforening:
Mathias Achner
Aabenraa
Andelsboligforening:
Poul Jensen
Kolstrup Boligforening:
Ove Stahl Schmidt
Toftlund Andels Boligforening:
Eva E. Rasmussen
Sønderborg
Andelsboligforening:
Lone Lønholm
Tønder Andelsboligforening:
Børge Rossen
Sekretær: Lillian C. Wind
Næste nummer:
Indlæg til næste nummer
skal sendes senest søndag den
6. august til bladets redaktionelle medarbejder Kristian
Pallesen på mailen pallesen6310@gmail.com
og bladet kan ses på hjemmesiden den 1. september 2017.
Grafisk opsætning og tryk:
Mohrdieck Tryk A/S, Aabenraa

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm