Juni 2017 - Side 3Denne gang af Oves Stahl Schmidt,
Kolstrup Boligforening
25 år i Kolstrup
Boligforeningsbestyrelse
En god ven spurgte mig forleden:
”Hør Smitti, samler du på jubilæer.”
Nej! men nu har jeg været på arbejdsmarkedet siden
1961, så et par jubilæer har jeg da haft. 25 år i Hæren, med HM Dronningens fortjensttegn for god tjeneste. 25 år på Købmandsskolen IBC Aabenraa. Og i
min fritid havde jeg så den 19. maj 2017 været i KB
bestyrelsen i 25 år.
25 spændende og lærerige år.
Jeg husker tydeligt, at nu afdøde bestyrelsesmedlem,
Kaj Sørensen, en aprildag i 1992 ringede på min dør.
Om jeg havde tid til en lille snak om en ledig plads i
Kolstrup Boligforenings bestyrelse. Da jeg havde et
rimeligt kendskab til formanden og ledelsen i KB, tog
det mig ikke lang tid til at acceptere tilbuddet. På generalforsamlingen den 19. maj 1992 blev jeg medlem
af KB hovedbestyrelsen.
Det har været 25 spændende år med mange opgaver
og et hav af møder, og nybyggeri og renoveringer,
som i den grad krævede indsigt i den almene boligbevægelse. Men formanden Jørgen Christiansen og
forretningsføreren Orla Jensen fortalte mig, hvad de
vidste og lærte mig det, jeg ikke kunne.
de siddende regeringer til mere effektiv drift af vore
foreninger.
Vi er i gang. Og i samarbejde med vores tillidsmand
og ledende ejendomsfunktionær vil vi fortsætte opgaven. Mere effektiv drift.
Da vi for 11 år siden etablerede Administrationsselskabet SALUS, slog jeg som formand ud med armene,
og i måske lidt overdrevet begejstring lovede besparelser i millionklassen. Men kære beboere. Vi gjorde
det. Vi har jf. BL landsgennemsnit over de sidste otte
år sparet 20% på administrationsbidraget, altså det
det koster at drive foreningerne. Det svarer til 1,3 millioner pr. år for Kolstrup Boligforening.
KOLSTRUP BOLIGFORENING
Formandens hjørne
Hvilke udfordringer har vi her i 2017 og i fremtiden,
i Kolstrup Boligforening. Skal vi bygge nye moderne
etageejendomme, rækkehuse, ungdomsboliger eller
ældreboliger. Nej! Vore kolleger bygger nyt rundt omkring i byen, så vores opgave vil være færdiggørelse
af Helhedsplanen på Høje Kolstrup, og i samarbejde
med vore mange loyale beboere i bymidten drøfte
renoveringer, så vi kan fremtidssikre boligerne med
klimaskærme og tilgængelighed med elevatorer, så vi
kan fastholde vore beboere i Kolstrup Boligforening.
TAK FOR 25 ÅR.
Der er sket en kolossal udvikling i den almene sektor med større og større krav til vore boliger og fra
Ove Stahl Schmidt
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm