Juni 2017 - Side 4SKÆRBÆK BOLIGFORENING
Skærbæk Boligforening har overskud
og har ikke
problemer med at leje ud
Det går ganske godt for boligforeningen i Skærbæk.
Økonomien er så god, at beboerne ikke skal betale
ekstra ind til dispositionsfonden. Sidste års regnskab
viser, at der var overskud, på 182.000 kr. Og måske
vigtigst af alt. Der er ikke problemer med at leje ud.
- De boliger, der har stået tomme, har kun været ledige i kort tid. At situationen er sådan skyldtes nok i
høj grad, at vi kun har boliger i Skærbæk by. Havde vi
også haft det i de mindre bysamfund, ja så havde vi
også haft de samme problemer som andre boligforeninger har, nemlig vanskeligheden med udlejningen
af boliger i oplandsbyerne, mener formanden Mathias Achner.
På generalforsamlingen glædede han sig over, at det
skrider godt fremad med at renovere boligerne. (Det
er udførligt omtalt på hjemmesiden http://www.skaerbaek-bolig.dk. Og i den mundtlige beretning satte Mathias Achner fokus på udfordringen med den
meget ringe fremmøde til afdelingsmøder – og afdelingsbestyrelsens bevidste holdning til standarden i
boliger ved leje-skift.
- Som beboer i Skærbæk Boligforening bør vi vise en
større interesse i det, der for de fleste er væsentligst,
nemlig vores bolig.
Vi oplever, at interessen i de årlige afdelingsmøder i
mange afdelinger kan ligge på et meget lille sted. Det
er en skam, for det er her, den enkelte kan komme til
orde med, hvad der skal til for, at Skærbæk Boligforening, og dermed boligerne i din afdeling, til et godt
sted at bo.
Nogle billeder, jeg har set fra afdeling 1, viser en
standard fra en nyindflyttet bolig. Jeg skal ærlig indrømme, at jeg gerne havde set, at den pågældende
bolig var i bedre stand ved indflytningen, bl.a. så gulvene mildest talt ikke indbydende ud. Men når det
er sagt, så må jeg desværre erkende, at det udførte
vedligeholdelsesarbejde er udført helt i overensstemmelse med vedligeholdelsesregulativet for afdeling 1.
Et regulativ som senest er revideret, og godkendt på
et afdelingsmøde i 2014.
Afdelingsbestyrelsen har indflydelsen
Men, problemet understreger vigtighed af, at vi en-
4
gagerer os, også mellem årsmøderne. Det gælder
ikke mindst for afdelingsbestyrelserne.
En af de vigtigste opgaver for en afdelingsbestyrelse,
mener jeg, er at afdelingsbestyrelsen ser på de enkelte boligområders vedligeholdelsesstand og kommer
med forslag om forbedringer i afdelingernes vedligeholdelsesplaner, om ikke før, så i forbindelse med det
årlige bygningssyn, med afdelingsinspektøren.
Ved væsentlige ændringer bør afdelingsbestyrelsen
stille forslag om ændringer i vedligeholdelsesreglementet, og ikke træde ud af afdelingsbestyrelsen,
fordi en konkret sag ikke er, som den pågældende
vil have det. Det har jeg ingen respekt for, fastslog
Mathias Achner.
Beskedne tab
Vi taler ofte om tab ved fraflytninger, og jeg bliver
ofte stillet spørgsmålet, om det nu kan være rigtigt,
at vi skal bruge så og så mange timer på istandsættelse af den og den lejlighed. Tankevækkende. Men
hold nu fast! Vores tab ved fraflytninger i 2016 har
været 64.000 kr. Jeg gad vide, om der findes udlejningsfirmaer eller boligforeninger med over 300 lejemål, der vil kunne nøjes med et så lille tab, bemærkede Mathias Achner.
Mathias Achner:
Det er ubegribeligt, at
offentlig sagsbehandling
skal tage så lang tid og
uforståeligt, at BL finder
sig i det. Læs mere på
hjemmesiden.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm