Juni 2017 - Side 6TOFTLUND ANDELS BOLIGFORENING
6
kontanthjælpsloftet
Med
kan man frygte flere udsættelser i år
I næste uge, den 12. juni, holder Toftlund Boligforening møde med Landsbyggefonden, som stiller med
to repræsentanter i afdeling 1, Nyboder/Timmelsvang, for at se på forholdene.
- Vi har arbejdet på en renovering af afdelingen gennem længere tid, og det bliver spændende, hvilken
beslutning Landsbyggefonden så tager, hvor hurtigt
vi eventuelt kan begynde ned renoveringen. For finansieringen har givet nogle udfordringer, som p.t.
ikke er endelig afklaret.
Det vil være rigtig godt for vores beboere at få besked, så de ikke skal gå i det uvisse, siger formand
Eva Rasmussen.
Projektet omfatter nedbrydning af 10 boliger. Grundene på Timmelvang vil kommunen gerne købe tilbage og bruge til skolen. Grundene på Nyboder er
der ikke nogen afklaring på.
Bestyrelsen og SALUS arbejder fortsat med at finde
en løsning med bedre adgangsforhold, en elevator, i
den gamle brandstation på Hovedgaden i Agerskov.
Planer om en lejlighedsændring af nogle boliger i afdelingen er ikke opgivet, selvom Landsbyggefonden
som fortalt i april-udgaven af BeboerNyt ikke var specielt positive efter deres besigtigelse i marts i år.
Mere end dobbelt så mange tomme boliger
Foreningen har også i 2016 oplevet, at antallet af
tomgangslejligheder er mere end fordoblet. Ved årsskiftet var der 24 boliger, der ikke kunne lejes ud. Det
er 14 flere end året før.
- I 2016 er der blevet indbetalt omkring 14 mio. kroner (ren lejeindtægt), hvilket svarer til en generel stigning på ca. 0,7% i forhold til 2015. Det har været
nødvendigt at gennemføre fem udsættelser p.g.a.
manglende indbetaling af husleje m.v. Det har været
nødvendigt at rekvirere fogeden til de 2 sager.
Vi vil gerne fremhæve det gode samarbejde med
Tønder Kommune for at forebygge ophævelser i
forhold til de udsættelsestruede beboere. Der er i
forhold til det nye kontanthjælpsloft en nervøsitet
for udviklingen i udsættelser i 2017, oplyste Eva
Rasmussen i beretningen.
En bedre økonomi
Toftlund Andels Boligforenings økonomi er forbedret
de seneste år, og pr. lejlighed er der en disponibel
kapital på 7.360 kr., hvor lovens minimum er på 5.588
kr. Da det lovmæssige minimum er opfyldt, skal der
ikke foretages henlæggelser fra afdelingerne. Der er
dog budgetteret med henlæggelser for at opbygge
dispositionsfonden.
Årets underskud i afdelingerne udgjorde 34.000 kr.
for 2016. I 2015 var underskuddet 438.000 kr., og
der vil fortsat være øget fokus på at få afdelingernes
underskud bragt helt ned til nul og at få henlagt flere
penge til kommende istandsættelser.
- Men det meget glædelige er, at de RØDE tal i
regnskabet for hovedforeningen er væk. Nu er vi et
boligselskab der overlever, fremhævede formanden.
Ringe fremmøde til afdelingsmøderne
Eva Rasmussen beklagede den lave interesse for afdelingsmøderne, bortset fra i afdeling 4, hvor en meget velfungerende afdelingsbestyrelse gør en forskel.
- Der mangler desværre beboere der har tid/lyst til at
komme, noterer Eva Rasmussen.
Det er også kun i afdeling 4, der er et aktuelt emne.
Den 15. juni holder afdeling 4, Elmevej nemlig et ekstraordinær afdelingsmøde for at stemme om husdyrhold (katte). Emnet blev drøftet under punktet evt.
på det ordinære møde, og derfor skal der et ekstra
møde – og et flertal til, hvis det nuværende forbud
mod at holde husdyr på Elmevej og i Søndergade skal
ophæves.
Eva Rasmussen:
Nu er vi et
boligselskab der
overlever.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm