Juni 2017 - Side 8TØNDER ANDELSBOLIGFORENING
Formand:
Vi kan blive nødt til at sælge i Bredebro
I Tønder kommune er der kommet rigtigt godt gang i
fabrikkerne og de mindre virksomheder, og det betyder, at der ansættes nyt personale.
- Alt i alt går det væsentligt bedre i Tønder Kommune end tidligere. Også befolkningstallet ligger mere
stabilt end tidligere. Men det betyder ikke, at vores
lejligheder er fuldt udlejet. Snarere tværtimod ser vi
desværre et stigende antal tomme boliger (omkring
40 nu imod færre end 30 sidste år), oplyste Børge
Rossen på repræsentantskabsmødet i Boligforeningen.
Og han føjede til: - Jeg tror desværre, at det er den
nye og lavere kontanthjælp som nu begynder at slå
igennem, således at folk ikke har råd til at bo i store
lejligheder på samme måde som før. Vi kan dog se,
at efterspørgsel efter minde lejligheder er stigende.
Der er forventninger om, at vi måske i år langt om
længe får tilladelse til at nedrive afdeling 1, Bargumsvej i Tønder. Oppe i Bredebro har afdeling 18, som
ligger på Svinget, haft problemer over en årrække
med huslejetab og andre uforudsete udgifter til vedligehold med mere.
Desværre er deres gæld nu blevet så stor, at vi ikke
længere må yde nogen form for tilskud fra TAB, og vi
er sammen med landsbyggefonden ved at se på hvilke muligheder, vi har. Men hvis der ikke kommer et
massivt tilskud fra København, ser vi desværre ingen
anden mulighed for et frasalg til anden side, oplyste
formanden og tilføjede, at den del af afdelingen som
ligger på Østergade fortsat skal være almene boliger,
da de ligger sammen med plejehjemmet og er fuldt
udlejet hele tiden.
Vil flytte fra Torvet for at spare
For andet år i træk har hovedforeningen overskud på
regnskabet. 2016 viser et overskud på 241.000 kr.
som hovedsagelig kan forklares med en besparelse på
133.000 kr. i personaleudgifter i forbindelse med, at
Skærbæk og Toftlund Boligforeninger nu behandler
udlejningen fra Tønder.
- Vi fortsætter med at finde veje til at gøre admini-
8
strationsudgifterne billigere for vores beboere. Vi arbejder derfor i øjeblikket med at flytte fra Torvet ud
på Nørremarksvej ved at udvide servicekontoret med
et passende antal kvadratmeter. Det vil betyde en besparelse i huslejen. På Torvet vil der så fremover blive
en bolig mere og et erhvervslejemål. Dette lejemål
er vi faktisk ved at have en lejer på plads til, oplyste
Børge Rossen uden at sætte navn på den interesserede lejer.
Fra beretningen
I 2016 har foreningen modtaget 115 opsigelser – en
stigning på 15 i forhold til 2015. Foreningen har i
2016 haft seks sager til behandling i nævnet. Sagerne fordeler sig således: Fire sager om fraflytning. Foreningen fik i de tre sager medhold, 1 sag vandt beboeren. I to sager om husorden fik foreningen medhold
i begge sager.
Alle lejemål skal fortsat betale 559 kr. om året til
dispositionsfonden, som endnu ikke opfylder lovens
krav til likvid kapital.
Børge Rossen:
- Vi har fået
bemyndigelsen
til at sælge
i Bredebro.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm