Juni 2017 - Side 9åbent hus i rækkehusene
Interessen for at se de 34 nye rækkehuse på Høje Kolstrup var overvældende ved den første præsentation,
som Kolstrup Boligforening inviterede til. Ikke færre
end omkring 300 mødte op, og der var kø, allerede
før dørene blev åbnet.
Endnu før dagen var gået havde de første ni besluttet
at flytte til de nye rækkehuse, og ved redaktionens
slutning er 22 ud af de 34 rækkehuse lejet ud!
- Det er en rigtig god start på udlejningen, bemærker Ove Stahl Schmidt, formand for Kolstrup Boligforening og på generalforsamlingen genvalgt til
formandsposten. Aftenens nyhed var, at blok syv,
Hørgård 2-10 alligevel ikke bliver revet ned. Blokken
har været brugt til genhusning, og for 6-8 måneder
så det skidt ud med udlejningen.
- Så for at gå med livrem og seler bad vi om tilladelse
til en total nedrivning af blokken, hvis situationen
ikke forbedrede sig. Men vi har nu besluttet også at
totalrenovere blok syv, som også de øvrige blokke på
Hørgård er blevet det. Udlejningen går godt, og vi
tror på, at vi kan udleje boligerne, fordi vi kun vil opføre 2 og 3 værelses lejligheder, oplyste formanden
og understreger, at blokken er med i den samlede
finansiering, som Landsbyggefonden har frigivet.
Går gerne i gang i bymidten
I forbindelse med åbent hus på Frueløkke havde vi
mange gæster fra bymidten, som spurgte om vi havde planer om renoveringer i Jernbanegade og Borgmester Finks Gade. Der skal ikke herske nogen tvivl
om, at vi vil se positivt på området, og vi vil til vore
afdelingsmøder i efteråret lytte til de ideer og ønsker
beboerne måtte have og ud fra dette beslutte, om vi
fra bestyrelsen og teknisk afdeling skal arbejde med
sagen. Vi har for år tilbage haft Arkitektstuderende
til at se på blokken, men det blev for dyrt med deres store ambitioner. Ingen tvivl om, at hele området
trænger til et løft med elevator og lyse og gennemisolerede boliger.
Tålmodigheden sat på prøve
For tre år siden var Landsbyggefonden på besigtigelse
i Alders Trøst og Bruns Have. Og langt om længe er
der udsigt til, at renoveringen i afdeling 20, Callesensgade / Forstalle / Persillegade kan gå i gang. Kun
svaret fra kommunen mangler.
Der var masser
af mennesker til
åbent hus, da de nye
rækkehuse blev præsenteret, og det går
opløftende godt med
udlejningen.
- Også beboerne i afdeling 4, Lindsnakkevej, kan se
frem til en større renovering af gavle og senere gulve.
Projektet har taget tid, indrømmet for lang tid, men
vi har en tro på, at projektet nu kan sættes i gang,
sagde Ove Stahl Schmidt på generalforsamlingen.
Håndværksarbejder for mere end 20 mio. kr.
Kolstrup Boligforening har beskæftiget håndværkerne med moderniserings-opgaver for mere end 20
mio. kr. i 2016. Og knap 14 af disse millioner blev
brugt i afdelingerne 13 og 15 på Høje Kolstrup. Det
fremgår af beretningen på generalforsamlingen.
Økonomisk går det fremad for de enkelte afdelinger. I
forhold til året før er underskuddet faldet fra 3,8 mio.
kr. til 1,0 mio. kroner for 2016 i afdelinger med underskud. Og i afdelinger med overskud, er overskuddet øget fra 1,9 mio. kr. til 4,6 mio. kr. Men fortsat
skal der indkræves ekstra penge (559 kr.) til at opfylde lovkravet om likvid kapital i dispositionsfonden.
Derfor arbejdes der videre med at nedbringe afdelingernes underskudssaldi og øge henlæggelserne.
Foreningen satte i 2016 fokus på at optimere driften
indenfor ejendomsfunktionærområdet, og dette arbejde vil fortsætte i 2017.
I 2016 er der indbetalt omkring 78,6 mio. kroner i
huslejer. Det svarer til en generel stigning på ca. 10%
i forhold til 2015. Det har været nødvendigt at gennemføre 11 udsættelser p.g.a. manglende indbetaling af husleje m.v.. Af de 11 udsættelser medvirkede
fogeden ved de seks af sagerne. - Vi vil gerne fremhæve det gode samarbejde med Aabenraa Kommune for at forebygge ophævelser i forhold til de udsættelsestruede beboere.
I 2016 har foreningen modtaget 212 opsigelser. Foreningen har også i 2016 oplevet, at der i flere afdelinger har været perioder med tomme lejligheder. Ved
årets udgang var der 44.
KOLSTRUP BOLIGFORENING
300 til
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm