Juni 2018 - Side 10TØNDER ANDELSBOLIGFORENING
AFDELINGSMØDER - 2018
MØDEOVERSIGT
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
3. Orientering om regnskab for 2017
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand
7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer
9. Eventuelt
Vi sender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget ca. otte dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: insp@salus-bolig.dk eller til kontoret, Tønder Andelsboligforening, Nørremarksvej 18A, 6270 Tønder. Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Afd. Afd. navn
1
2
4
5
8
10
10
Frist for
indlevering
af forslag
13. august
Mødedato 2018
Mødelokale
Bargumsvej 6-14,
Bargumsvej 13-17
Nørremarksvej 2-6
Nørremarksvej 8-18
Carstensgade 76-98/
Nordre Landevej 11-25
Engen 1-27 og 28-39
Skovroysvej 15-42 og
Brorsonsvej 3-18
Frilandsvej 1-45 og
Brorsonsvej 27-35,
Grev Schacksvej 24-28
og 31-33 samt Frilandsvej 4b-6e
Mandag den 27. august fra
kl. 17.30 til kl. 19.15
Store fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
Onsdag den 29. august
fra kl. 17.30 til kl. 19.15
Lille fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
15. august
Mandag den 10. september
fra kl. 17.30 til kl. 19.15
Mandag den 10. september
fra kl. 17.30 til kl. 19.15
Hostrups Hotel
27. august
Hostrups Hotel
27. august
Leonhardtsvej 1-17/
Krum Om 1-9/
Ryttervej 12-16
Lærkevej/Ryttervej/
Svinget
Buen 2-24
Onsdag den 29. august
fra kl. 19.30 til kl. 21.15
Lille fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
15. august
Onsdag den 29. august
fra kl. 19.30 til kl. 21.15
Store fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
15. august

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm