Juni 2018 - Side 12KOLSTRUP BOLIGFORENING
AFDELINGSMØDER - 2018
MØDEOVERSIGT
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for 2017
4. Gennemgang af budget 2019 med redegørelse for påtænkte vedligeholdelsesarbejder
5. Godkendelse af budget 2019
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand
8. Valg til afdelingsbestyrelsen
9. Valg af suppleanter
10. Eventuelt
Vi udsender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget ca. otte dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: aab.tekn@salus-bolig.dk eller kontoret, Kolstrup
Boligforening, Humlehaven 4, 6200 Aabenraa. Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Afd. Afd. navn
1
11
19
20
24
2
3
12
4
6
8
9
13
12
Mødedato 2018
Løgumklostervej 15-29 Onsdag, den 12. september, kl. 17
Blegen 8-16
Højgade 4-24
Persillegade 8
Callesensgade 28-30
Forstallé
Skolevænget 19
Blegen 3-37
Onsdag den 29. august, kl. 17
Løgumklostervej 31-43
Toften 20-22
Petersborg 1-27
Lindsnakkevej 41-89
Onsdag den 19. september, kl. 18
Mødelokale
Folkehjem,
Haderslevvej 7
Frist for
indlevering
af forslag
29. august
Folkehjem,
Haderslevvej 7
15. august
Deutsche Ruderverein,
Strandvej 1
5. september
6. september
Jernbanegade 27-43
Torsdag den 20. september, kl. 17 Folkehjem,
Haderslevvej 7
Jernbanegade 19-25
Borgmester Finks Gade
9-18
16. august
Præsteskoven 1-109
Torsdag den 30. august, kl. 19
Guldbjergparkens
festsal, Præsteskoven 2

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm