Juni 2018 - Side 14GRÅSTEN ANDELSBOLIGFORENING
AFDELINGSMØDER - 2018
MØDEOVERSIGT
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for 2017 samt forelæggelse og godkendelse af budget 2019
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Valg til afdelingsbestyrelsen
6. Eventuelt
Vi sender den endelige dagsorden, indkomne forslag, regnskab og budget ca. otte dage før mødet.
Specificeret regnskab for såvel foreningen som afdelingen ligger til gennemsyn på foreningens kontor.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: admin@graasten-bolig.dk eller kontoret,
Gråsten Andelsboligforening, Ahlefeldvej 1, 6300 Gråsten.
Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Afd. Afd. navn
1
6
7
17
9
10
11
14
Kongevej 6-24 og 7-25
Solbakken 1-35
Stjernevej 10-38
Orkangervej 1-8, 1119,10-22
Degnevænget 13-21
Engparken 1-9 og
11-19
Degnevænget 1-7
og 11
Dyrkobbel 95-141
Mødedato 2018
Tirsdag, den 4. september,
kl. 18.30-19.15
Frist for
indlevering
af forslag
Kontoret, Ahlefeldvej 1 21. august
Mødelokale
Torsdag den 30. august,
kl. 18.30-19.15
Kontoret, Ahlefeldvej 1 16. august
Torsdag den 13. september,
kl. 18.00-18.45
Kontoret, Ahlefeldvej 1 30. august
Mandag den 3. september,
Dyreager 1-23
kl. 17.00-17.45
Gl. Peerløkke 1-23
Møllehøj 1A-11A
Mejeritoften 1A-B, 2A5B, 8E+F
Langballe 19-26 og
27-36
Trekanten 2-8 og 2632
Fælleshus, Påkjær
20. august

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm