Juni 2018 - Side 5KLAGESAGER
DE FLESTE KLAGESAGER
AFSLUTTES HURTIGT
Når man er ny lejer, får man et sæt regler, afdelingen
i boligforeningen har vedtaget. Reglerne – husordenen - handler om, hvordan man skal behandle sin
bolig og tage hensyn til sine medbeboere.
Hvis man bryder husordenen, kan de andre beboere
klage til boligforeningen.
- Vi beder om, at hvis man føler sig generet, så skal
man så vidt muligt forsøge at tale sig til rette med
beboeren. Men hvis det ikke ændrer noget, og flere
beboere føler sig generet, kan det blive til en egentlig klagesag, fortæller Kirsten Petersen, som arbejder
med klagesager, der kommer ind til SALUS lokalkontor i Aabenraa.
Flere skal med på klagen
Som beboer skal man komme med en skriftlig klage,
og der skal så vidt muligt være underskrifter på fra
beboere i tre andre husstande. I klagen skal problemerne beskrives udførligt, og der skal stå, hvornår
det er foregået, helst med datoer og klokkeslæt.
- Når vi har klagen på skrift, sender vi et brev til den,
der klages over, fortæller Kirsten Petersen.
I den fase er klagerne anonyme. Men hvis sagen
ender i Beboerklagenævnet eller i Boligretten, har
den der klages over, ret til at se sagens akter, og der
vil det fremgå, hvem der har klaget.
Når boligforeningerne har sendt en eller
to påmindelser i en klagesag, stopper
generne som regel. Men ikke altid.
Modelfoto: Colourbox
så er det samme procedure igen. Langt de fleste beboere retter dog ind efter første eller anden påmindelse, siger Kirsten Petersen.
- Nogle få gange har vi også indkaldt den beboer,
der er klaget over, til en samtale i SALUS. Men det er
ikke altid, at beboeren møder op. Er det en sag på
Høje Kolstrup, forsøger vi også nogle gange at skabe
kontakt via den sociale vicevært, fortæller Kirsten
Petersen.
Kan ende som retssag
Hvis tre advarsler ikke har hjulpet, indbringer boligforeningerne sagen for Beboerklagenævnet. I drastiske tilfælde kan boligforeningerne også tage skridt
til at ophæve lejemålet efter reglerne i lejeloven. I så
fald har lejeren kun få dage til at flytte, og sker det
ikke, bliver sagen overgivet direkte til Boligretten.
Den bliver altså til en rigtig retssag, hvor klageren
ofte vil blive indkaldt som vidner.
- Efter første brev håber vi, at det vil lægge sig, men
hvis der er gået to-tre uger, og det ikke har hjulpet,
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm