Juni 2018 - Side 8BEBOERKLAGENÆVN:
VI FORHOLDER OS KUN TIL DÉT,
SOM KAN DOKUMENTERES
Når Beboerklagenævnet behandler sager om
overtrædelse af husordenen, bliver parterne typisk
indkaldt til et møde.
- Det er for, at vi kan spørge ind til sagen og få mest
muligt viden om, hvad der er foregået. Når vi træffer en afgørelse, tager vi afsæt i det materiale og
den dokumentation, der er indsamlet. Vi skal have
bevis for, at regler er overtrådt.
Det siger jurist Pernille Svindt Lentfer, som er formand for Beboerklagenævnet i Aabenraa Kommune.
Hun understreger dermed, at mødet med Beboerklagenævnet ikke foregår ligesom en vidneafhøring
i retten.
Beboerklagenævnet:
• Alle kommuner med almene boliger skal
have et beboerklagenævn.
• Nævnet består at tre personer, som vælges for
fire år ad gangen.: Formanden er jurist og
udpeges af Statsforvaltningen.
De to øvrige medlemmer udpeges af byrådet
og repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer.
• Beboerklagenævnet kan behandle klager om
fx overtrædelse af husordenreglerne, varmeog vandregnskabet eller istandsættelsen
ved fraflytningen.
• I sager med social karakter deltager en person
med social faglighed.
• Se evt. mere på din kommunes hjemmeside.
8
Parter skal høres
Allerede inden sager når til Beboerklagenævnet,
bliver de grundigt undersøgt i nævnets sekretariat,
som skal indhente dokumentation. Sekretariatet skal
også sende sagen til høring hos parterne, og kommer der nye oplysninger, skal modparten høres igen.
Derfor kan det godt tage op til seks måneder, fra en
klage er sendt ind, til Beboerklagenævnet træffer
afgørelse.
Nævnet kan ikke direkte opsige en beboer, men kan
ikende en betinget opsigelse af lejemålet, hvor beboeren får en frist til at rette op på de klagepunkter,
der har været oppe. Sker det ikke, kan sagen ende i
Boligretten, som kan godkende, at lejemålet opsiges.
Tilbud om hjælp inden udsættelse
Hvis en klage over en beboer når så langt, har beboeren så ikke typisk også andre problemer?
- Det forholder vi os ikke til. Vi kigger kun på det
juridiske sammenholdt med den dokumentation, der
er fremlagt i sagen. I sager om husorden og brug af
lejemålet deltager også en socialt sagkyndig repræsentant fra kommunen.
Så kan vedkommende eventuelt bagefter arbejde
videre i forhold til borgeren. Derfor vil jeg også sige,
at hvis man som beboer får klager, og man tumler
med sociale problemer generelt, så gælder det om
at søge den hjælp, som man kan få i kommunen,
siger Pernille Svindt Lentfer.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm