Juni 2018 - Side 9AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING:
SPEKULATION I UDSTYKNING
AF EJERLEJLIGHEDER
- HISTORIEN GENTAGER SIG
Poul Jensen, bestyrelsesmedlem i Aabenraa Andelsboligforening,
skriver som reaktion på udviklingen i regeringens ”ghetto-udspil”:
Poul Jensen
Til almindelig oplysning for lejerne er dette indlæg
hentet fra netavisen Pio:
Jeg har hentet denne tekst for at fortælle om Landsbyggefondens start, og hvad der oprindeligt var
meningen med fonden. Eller hvad folk hidtil troede,
der var hensigten med fonden.
”Dobbeltmoralsk og asocialt
Landsbyggefonden blev tilbage i 1967 oprettet ved
lov som en selvejende institution. Den har til formål
at ”fremme det almene byggeris selvfinansiering”,
som det hedder i fondens vedtægter. Pengene i
Landsbyggefonden kommer fra lejernes huslejebetalinger. En væsentlig del af indtægterne kommer
fra huslejebetalinger fra boligafdelinger, som har
udbetalt det lån, der blev optaget for at betale for
byggeriet.
I stedet for at nedsætte huslejebetalingen, så overføres en del af den fremtidige huslejebetaling til
den såkaldte landsdispositionsfond under Landsbyggefonden. Herfra kan boligselskaberne så søge om
penge til at foretage renoveringer.
Selvom Landsbyggefonden er en selvejende institution, så har politikerne i Folketinget stor indflydelse
på, hvordan pengene forvaltes og fordeles. Det sker
typisk i forbindelse med fireårige politiske aftaler.
Den seneste aftale stammer fra 2014 og udløber i år.
I aftalerne fastlægges det, hvor mange penge Landsbyggefonden kan bruge på eksempelvis renovering.”
Min kommentar:
Jeg husker i den forbindelse, at boligforliget i
1966 medførte en omfattende spekulation i gamle
ejendomme, især i København, som blev udstykket til ejerlejligheder. Lejekaserner blev omdannet til
sminkede lig og kunne derefter sælges enten som
ejerlejligheder eller pantsættes for enorme beløb.
Nogle ejendomme blev solgt flere gange på samme
dag og samtidig belånt i kreditforeningerne. Ældre
mennesker blev købt eller truet til at flytte fra deres
lejligheder for at bane vejen for fup-renoveringer.
Derefter blev huslejen skyhøj, så de tidligere beboere
ikke kunne betale. Senere reviderede man lejeloven,
så der skulle være et badeværelse med bruser. Det
klarede spekulanterne på følgende måde: Der blev
opsat en legetøjshåndvask med en håndbruser. Der
var selvfølgelig ikke noget afløb i gulvet. Brusebadet
skulle foregå i håndvasken.
I øvrigt kunne man se politikerne fra Venstre og
Konservative med et stort grin proklamere, at de
havde fået, hvad de kom efter. De griner stadig.
Man kunne godt få den tanke, at historien gentager sig. Regeringen har netop foreslået at nogle af
ejendommene i de såkaldte ghettoer skal omdannes
til ejerlejligheder.
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm