Juni 2019 - Side 11taget ydes førstehjælp til at bruge digitale platforme.
Det kan også være til at oprette NemID
- Mange har ikke computere, men klarer sig med
mobil. I jobcafeen tager vi en computer med og
hjælper med at skrive CV og printer det ud på stedet, siger Christina.
Jobmentorerne er også parate til at hjælpe med at
finde løsninger i tilfælde, hvor den direkte vej til en
uddannelse eller et job er spærret, fordi ikke alle
formelle kompetencer er på plads.
- Der kan vi arbejde med en lang elastik, siger Claus.
Hjælp til problemer i baglandet
Det kan også være problemer med økonomi eller
andre mere private ting, der spærrer vejen. Derfor vil
en familierådgiver også være at finde i jobcafeen.
Familierådgiveren kan vejlede med problemstillinger,
som ligger i familier, hvor også andre kulturbaggrunde spiller ind. Det kan for eksempel være, hvis
en ung kvinde er udsat for social kontrol og derfor bliver forhindret i at tage en uddannelse eller
arbejde, eller hvis forældre tror, at en ung mand har
styr på sin skolegang og sit liv, og det så viser sig
ikke at være tilfældet.
De gode match skal findes
Jobmentorerne arbejder også med at finde frem til
virksomheder, hvor der kan blive et godt match. Det
sker i samarbejde med Jobcentret, hvor også en uddannelses- og beskæftigelsescoach har udsatte unge
i fokus.
- Når vi skal finde en arbejdsplads, giver det de
bedste odds at lægge sig op ad noget, som beboeren kender til i forvejen. Men samtidig er det også
nødvendigt at tænke ud af boksen, siger Claus.
Han kender personligt eksempler på, at også små
virksomheder kan få vellykkede forløb. Blandt andet
kom en ung mand i praktik i et firma med fire-fem
ansatte, og det blev både til en læreplads og bagefter fast arbejde.
Ifølge Claus er sproget det, der oftest er en bekymring i virksomhederne. For selv i et job i produktion
eller rengøring kan det være et krav, at man kan
læse og forstå dansk. Omvendt er dagligdagen på
en arbejdsplads den hurtigste vej til at lære sproget,
påpeger Claus.
Busfuld på virksomhedsbesøg
For at give beboerne et indblik i områdets forskellige
typer af arbejdspladser, planlægges en Jobbus, der
mindst seks gange om året vil køre ud på virksomhedsbesøg med en gruppe på seks-otte beboere.
Her hjælper jobcentrets virksomhedsservice med at
finde frem til relevante virksomheder.
Støttes gennem frygten
Når en beboer begynder på en arbejdsplads, følger
jobmentorerne op for at hjælpe med at fastholde
den gode rytme.
Nogle beboere SMS’er jobmentorerne til hver dag,
indtil de begynder at sige, at de skal stoppe med
det. Det er et godt tegn. Nogle kan i begyndelsen
også have behov for at blive hentet hjemme og fulgt
til arbejdspladsen.
- Man skal huske på, at for nogle kan døren ind
til virksomheden virke meget skræmmende første
gang. Det kan være angst eller tidligere dårlige
oplevelser, der vælder frem. Når man ikke har været
på arbejdsmarkedet i mange år eller måske aldrig,
kan det være svært at tage springet fra de trygge
omgivelser derhjemme. Så støtter vi dem i at komme
af sted, fortæller Claus.
ÅBEN JOBCAFÉ
Som udgangspunkt holdes Åben Jobcafé efter
følgende plan:
• Mandage kl. 9.30-11.30 Kløver/Hvedemarken,
i Ungebasen
• Tirsdage kl. 13-15 Nørager i Spiloppen
• Onsdage kl. 15-17 Stenbjergparken, i Kvindecafeen i kælderen i blok 3c
Man kan følge jobcafeen på Facebook-siden
”Den Boligsociale Helhedsplan”
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm