Juni 2019 - Side 12LOKALE PARTER I HØJE KOLSTRUPS
BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN:
- NOGLE AF INDSATSERNE VIL FORTSÆTTE
Samtidig med, at regeringens ghettoplan faldt på
plads i slutningen af 2018, viste det sig, at boligområdet Høje Kolstrup i Aabenraa ikke længere er på listen
over ghettoområder og heller ikke på listen ”udsatte
boligområder”. Det skyldes først og fremmest, at flere
beboere er i job eller uddannelse.
Det er endnu ikke klart, hvordan det vil påvirke den
boligsociale indsats, som har fungeret siden 2008
gennem fireårige helhedsplaner med støtte fra
Landsbyggefonden og medfinansiering fra Aabenraa Kommune og boligselskaberne. Den nuværende
boligsociale helhedsplan udløber med 2020.
Projektleder for helhedsplanen på Høje Kolstrup
Sanne Louise Pedersen er netop vendt tilbage fra barsel og er gået i gang med at afsøge mulighederne.
- Det vi hører, er, at en ny boligaftale ventes på plads
i efteråret, og at der bliver en pulje på 380 mio. kr.
til de hårdeste ghettoområder, hvor der også bliver
muligheder for boligområder, som ikke er på listerne,
men som har udfordringer. Der vil så gælde nogle
andre kriterier, siger projektlederen, som altså er
optimistisk:
- Det er mit indtryk, at parterne er indstillet på at videreføre de gode ting, som er i projektet, og vi skal nu
afdække, hvilke dele, det er relevant at gå videre med.
Hvis Landsbyggefonden skal søges til nye projekter,
skal kommunen også være med om bordet, og det
bliver op til byrådet på et tidspunkt. Den proces
er endnu ikke begyndt, oplyser Chriss MailandtPoulsen, som er direktør for Børn & Skole i Aabenraa
Kommune.
- Vi skal først vide mere om, hvordan mulighederne
bliver for at søge, Det bliver formentlig ikke på samme
niveau som tidligere, men jeg forestiller mig ikke,
at mulighederne forsvinder helt. Det kan ikke bare
stoppe fra den ene dag til den anden.
- I første omgang glæder vi os over, at Høje Kolstrup
er væk fra listerne. Det er positivt, og det viser, at det
er lykkedes at ændre beboersammensætningen også
12
Sanne Louise
Pedersen,
projektleder Den
Boligsociale Helhedsplan på Høje Kolstrup
Chriss MailandtPoulsen,
direktør for Børn
& Skole i Aabenraa
Kommune.
gennem de store renoveringsprojekter, der har været.
Flere er kommet væk fra offentlig forsørgelse, og det
boligsociale projekt har en andel i den succes.
- Men det skal også siges, at det når der er sat projekter i gang, har det været en investering med den tankegang, at det på længere sigt skal kunne køre videre
i sig selv. Og når problemerne er blevet mindre, er det
logisk, at indsatsen også bliver på et andet niveau.
I Landsbyggefonden bekræfter direktør Bent Madsen,
at der fortsat vil være mulighed for at få støtte til
projekter i boligområder, der ikke er på regeringens
lister over udsatte boligområder:
Hvor de tidligere boligaftaler i Folketinget har
givet rammer på op mod
465 mio. kr. årligt, er der
dog nu lagt op til 380
mio. kr. i forbindelse med
aftalen om finansiering
af ”ghettoplanen”. Men
Bent Madsen,
rammen kan blive påvirket
direktør for Landsaf den næste boligaftale,
byggefonden
som skal indgås i efteråret.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm