Juni 2019 - Side 13DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN
PÅ HØJE KOLSTRUP
LANDSBYGGEFONDEN
• omfatter fem almene boligafdelinger i Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening med i alt ca. 1550 beboere i 866 boliger.
Området har haft boligsociale helhedsplaner
med støtte fra Landsbyggefonden siden 2008,
og aktiviteterne udspringer fra Netværksbasen,
Uglekær 10.
• Den nuværende helhedsplan løber fra 2017 til
og med 2020 og har et budget på 11,5 mio. kr.
• Et stort renoveringsprojekt til 256 mio. kr. med
støtte fra Landsbyggefonden blev afsluttet
sidste år.
• Blandt andet er seks halvtomme boligblokke
fra 1975 med 254 lejemål renoveret. Den ene
blok er totalrenoveret, mens de fem blokke er
omdannet til 34 moderne rækkehuse.
• I 2014 kom Høje Kolstrup af regeringens ghettoliste, men i slutningen af 2017 kom området
på en ny liste over udsatte boligområder. I den
seneste opgørelse fra december 2018 er Høje
Kolstrup dog ikke på nogen af listerne.
• er de almene boligorganisationers tvungne
opsparing. Boligorganisationerne kan søge
midler til projekter i almene boligområder, hvor
der er konstateret væsentlige problemer af
økonomisk, social eller anden karakter. Fonden
dækker 75 procent af udgifterne, mens ansøgerne, altså kommunen og boligorganisationen, dækker mindst 25 procent.
• Der er siden 2002 indgået boligaftaler med et
flertal af partierne i Folketinget, som har fordelt Landsbyggefondens midler til forskellige
indsatser. Den seneste er indgået i 2014.Her
fordeles midlerne til renovering, nedrivning og
nybyggeri og så til boligsociale indsatser, der
også kan handle om ændringer af de fysiske
rammer.
• Den boligsociale indsats er i de seneste tre
boligaftaler blevet støttet med 400-465 mio.
kr. årligt, hvoraf halvdelen af midlerne kan gå
til huslejenedsættelser.
Store renoveringsprojekter på Høje Kolstrup har
været med til at ændre beboersammensætningen.
Foto: Timo Battefeld/JydskeVestkysten Arkiv
13

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm