Juni 2019 - Side 14INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDER
TØNDER ANDELSBOLIGFORENING
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for 2018
4. Gennemgang og godkendelse af budget for 2020 med redegørelse for påtænkte vedligeholdelsesarbejder
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand
7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter
9. Eventuelt
Vi sender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget senest otte dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: tonder@salus-bolig.dk eller til kontoret, Tønder
Andelsboligforening, Nørremarksvej 18A, 6270 Tønder. Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
14
Afd.
Afd. navn
Mødedato 2019
Mødelokale
Frist for
indlevering
af forslag
1
Bargumsvej 6-14,
Bargumsvej 13-17
Nørremarksvej 2-6
Nørremarksvej 8-18
Torsdag den 29. august
fra kl. 17.30 til kl. 19.30
Store fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
15. august
Lille fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
15. august
2
Carstensgade 76-98/
Nordre Landevej 11-25
Engen 1-27 og 28-39
Torsdag den 29. august
fra kl. 19.30 til kl. 21.15
4
Skovroysvej 15-42 og
Brorsonsvej 3-18
Mandag den 9. september
fra kl. 17.30 til kl. 19.15
Hostrups Hotel
26. august
5
Frilandsvej 1-45 og
Brorsonsvej 27-35, Grev
Schacksvej 24-28 og 3133 samt Frilandsvej 4b-6e
Mandag den 9. september
fra kl. 17.30 til kl. 19.15
Hostrups Hotel
26. august
8
Leonhardtsvej 1-17/Krum
Om 1-9/Ryttervej 12-16
Lærkevej/Ryttervej/ Svinget
Tirsdag den 27. august
fra kl. 17.30 til kl. 19.15
Store fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
13. august
10
Buen 2-24
Mandag den 2. september
fra kl. 17.30 til kl. 19.15
Store fælleslokale,
Nørremarksvej 24 A
15. august
11
Nørremarksvej 1-21,
Ingridsvej 6-8 og
Nørremarksvej 3-5
Tirsdag den 27. august
fra kl. 19.30 til kl. 21.15
Store mødelokalet,
Nørremarksvej 24 A
13. august

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm