Juni 2019 - Side 16INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDER
KOLSTRUP BOLIGFORENING
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for 2018
4. Gennemgang og godkendelse af budget 2020 med redegørelse for påtænkte vedligeholdelsesarbejder
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand
7. Valg til afdelingsbestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt
Vi sender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget senest otte dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: aab.tekn@salus-bolig.dk eller kontoret, Kolstrup
Boligforening, Humlehaven 4, 6200 Aabenraa. Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Afd.
Afdelingsnavn
1
11
19
20
Løgumklostervej 15-29
Blegen 8-16
Højgade 4-24
Persillegade 8
Callesensgade 28-30
Forstallé
Skolevænget 19
Mødelokale
Onsdag
den 11. september kl. 17
Folkehjem,
Haderslevvej 7
Onsdag
den 28. august kl. 17
Folkehjem,
Haderslevvej 7
14. august
12
Blegen 3-37
Løgumklostervej 31-43
Toften 20-22
Petersborg 1-27
4
Lindsnakkevej 41-89
Onsdag
den 18. september kl. 18
Deutsche Ruderverein,
Strandvej 1
4. september
Jernbanegade 27-43
Jernbanegade 19-25
Borgmester Finks Gade
9-18
Torsdag
den 22. august kl. 17
Folkehjem,
Haderslevvej 7
8. august
Præsteskoven 1-109
Torsdag
den 29. august kl. 19
Guldbjergparkens festsal,
Præsteskoven 2
15. august
24
2
3
6
13
16
Frist for
indlevering
af forslag
Mødedato
28. august

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm