Juni 2019 - Side 18INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDER
GRÅSTEN ANDELSBOLIGFORENING
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for 2018
4. Gennemgang og godkendelse af budget 2020
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand
7. Valg til afdelingsbestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt
Vi sender den endelige dagsorden, indkomne forslag, regnskab og budget ca. otte dage før mødet.
Specificeret regnskab for såvel foreningen som afdelingen ligger til gennemsyn på foreningens kontor.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: admin@graasten-bolig.dk eller kontoret,
Gråsten Andelsboligforening, Ahlefeldvej 1, 6300 Gråsten.
Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Mødelokale
Frist for
indlevering
af forslag
Onsdag, den 11. september,
kl. 18.30-19.15
Kontoret, Ahlefeldvej 1
28. august
Mandag den 9. september,
kl. 18.30-19.15
Kontoret, Ahlefeldvej 1
26. august
Dyrkobbel 95-141
Torsdag den 19. september,
kl. 18.00-18.45
Kontoret, Ahlefeldvej 1
5. september
Dyreager 1-23
Gl. Peerløkke 1-23
Møllehøj 1A-11A
Mejeritoften 1A-B, 2A5B, 8E+F
Langballe 19-26 og 2736
Trekanten 2-8 og 26-32
Tirsdag den 10. september,
kl. 17.00-17.45
Fælleshus, Påkjær
27. august
Hvedemarken 18A-31B,
65-91
Meyerstoft 2-16
Onsdag den 11. september,
kl. 19.30-20.15
Kontoret, Ahlefeldvej 1
28. august
Afd. navn
1
Kongevej 6-24 og 7-25
Solbakken 1-35
Stjernevej 10-38
Orkangervej 1-8,
11-19,10-22
6
7
Degnevænget 13-21
Engparken 1-9 og 11-19
9
10
11
12
18
Mødedato 2019
Afd.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm