Juni 2019 - Side 22GHETTOPLANEN:
”AT LØSE ET PROBLEM MED
EN FORHAMMER, NÅR MAN
BØR BENYTTE EN PINCET”
Ove Stahl Schmidt, formand for SALUS og for Kolstrup Boligforening kom i sin i Årsberetning 2018 for
Kolstrup Boligforening ind på den landspolitiske aftale om parallelsamfund - også kaldet Ghettoplanen.
Han refererede Mogens Lykketoft, den tidligere
formand for Socialdemokratiet, minister og formand
for Folketinget, der i 2015-2016 var formand for FN’s
generalforsamling, mens Verdensmålene om bæredygtig udvikling blev vedtaget, og klimaaftalen i
Paris blev indgået.
Lykketoft er blevet spurgt, om hvad han i lyset af
FN’s verdensmål om bæredygtighed mener om
”Ghettoplanens” konsekvenser: at 60 procent af almene familieboliger i de 16 ”hårde ghettoområder”
på regeringens liste står til nedrivning.
“Jeg har ikke været tæt på de forhandlinger. Men
jeg har indtryk af, at man i mange af områderne i
forvejen er i en positiv udvikling. Det er vel at løse et
Ove Stahl Schmidt
22
problem med en forhammer, når man bør benytte
en pincet”, lød svaret fra Lykketoft.
Ove Stahl Schmidt nævnte i årsberetningen videre,
hvordan statsminister Løkke Rasmussen i sin nytårstale ved indgangen til 2018 antændte et boligpolitisk
fyrværkeri, som fra marts bød på hårde politiske
armlægninger:
”Mest centralt var et angreb på Landsbyggefonden,
som helt kunne tømme den for penge og sætte
renoveringer i stå over hele landet. Det angreb blev
afværget, og i stedet blev der afsat øget renoveringsramme til den kø af renoveringsprojekter, der
allerede står og venter i de udsatte boligområder, og
ligeledes blev der afsat midler til fortsættelse af de
boligsociale indsatser. Det er en rigtig god landing.
Tilsvarende kan vi heller ikke være utilfredse med
landingen af kommuneaftalen, hvor et hårdt pres for
at øge den kommunale grundkapital endte med, at
grundkapitalen for boliger under 90 kvadratmeter
sænkes til 8 procent, de 10 procent fastholdes for
ældre- og ungdomsboliger og boliger imellem 90 og
104 kvadratmeter, mens grundkapitalen stiger til 12
procent for boliger på 105 kvadratmeter og derover.
Til gengæld er der grund til at være meget bekymret over den politiske aftale om de såkaldt ”hårde
ghettoer”, hvor der i 16 boligområder sigtes efter
at reducere andelen af almene familieboliger til 40
procent frem imod 2030. Det er en decideret uklog
strategi at styre efter et planøkonomisk måltal,
fremfor at udvikle det enkelte boligområde ud fra de
lokale muligheder.
Med en firkantet procentregel kommer vi mange
steder til at stå i den helt paradoksale situation, at
nyrenoverede boligområder med ventelister skal
afvikles med al den utryghed, som det giver den
enkelte beboer – ”Er det mig, som mister mit hjem?

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm