Juni 2019 - Side 23” – og de udfordringer med genhusning og længere
ventelister, som det medfører andre steder.
I Aarhus har byrådet indgået en politisk aftale om,
at der skal nedrives et betydeligt antal boligblokke
i Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, udover det der
allerede er aftalt i helhedsplanerne. Aftalen er mødt
med stor undren, skuffelse og frustration. Undren,
fordi helhedsplanen i Gellerup/Toveshøj allerede
lægger sig op ad 40-procentreglen. Skuffelse, fordi
de helt centrale parter – boligorganisationerne og
beboerne – ikke er blevet inddraget, hvad der ellers er god tradition for i Aarhus. Og frustration og
utryghed, fordi mange beboere simpelthen er bange
for at miste deres hjem. Vi opfordrer til omtanke.
Det er menneskers hjem og store samfundsmæssige værdier, vi har at gøre med”, udtaler Ove Stahl
Schmidt i årsberetningen.
HØJE KOLSTRUP ER HISTORISK!
Medlemsklubben i Museum Sønderjylland stod 28.
maj for en vandring gennem Høje Kolstrup med Carsten Porskrog Rasmussen, der er overinspektør ved
museet på Sønderborg Slot (i midten af foto).
Vandringen tog udgangspunkt i, hvordan Aabenraa
Kommune i slutningen af 1960’erne fik en byplan
for den helt nye bydel: Høje Kolstrup.
Den skulle leve op til tidens idealer for en god by, hvor
der var alle de faciliteter, beboerne havde brug for.
Derfor blev der anlagt skole, hal og indkøbscenter i
centrum. I den moderne bydel, der afspejlede tidens
idealer, skulle kørende og gående trafik adskilles, og
der skulle være forskellige boligformer: etagehuse,
rækkehuse og parcelhuse.
Vandringen havde omkring 20 deltagere, hvoraf
mange roste de grønne områder og renoverede
bygninger, og især beboerhuset Café Udsigten
imponerede.
BL FEJRES I HELE LANDET
Lørdag den 15. juni fejrer BL - Danmarks Almene Boliger - 100 år. Boligafdelinger i hele landet inviterer
beboerne til morgenbord. De har i alt bestilt festpakker med materiale hos BL til 20.500 kuverter. Blandt
dem er Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup
Boligforening, som har inviteret alle beboere på Høje
Kolstrup til kaffebord i Agoraen kl. 9-11. Det kræver
tilmelding at deltage. Også i blandt andet Kolstrup
Boligforenings afdeling 3 Løgumklostervej/Toften
fejres begivenheden. "
23

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm