Juni 2019 - Side 5



TEMA: UDSATTE BOLIGOMRÅDER
GHETTOPLANEN FÅR KONSEKVENSER I
SØNDERBORG OG AABENRAA
Efter Folketinget før årsskiftet vedtog den såkaldte
ghettoplan, er almene boligselskaber og kommuner
i gang med at indrette sig på konsekvenserne for
deres udsatte boligområder.
Mest kritisk er det for de 16 boligområder i landet, der er på den såkaldte ”hårde ghettoliste”, og
hvor der blandt andet skal ske fysiske forandringer
såsom nedrivninger og omdannelser af boliger – og
dermed genhusning af lejere - for at bringe andelen
af almene familieboliger ned på 40 procent inden
2030, som ghettoplanen kræver.
Der udarbejdes udviklingsplaner for områderne, og
så vidt muligt søges dispensation for at få lov til at
bevare en højere andel af almene familieboliger.
Folketingsvalget, som finder sted umiddelbart inden
udgivelsen af dette blad, ventes uanset udfaldet ikke
at få markant betydning for udmøntningen af ghettoplanen, da et bredt flertal i Folketinget står bag.
I boligselskaberne under SALUS er ingen boligområder på den ”hårde ghettoliste”. Men Sønderborg
Andelsboligforening har afdeling 24 og 25, Nørager
og Søstjernevej m.fl., som er på ghettolisten, og som
har udsigt til at komme på den ”hårde ghettoliste”
hvis ikke statistikkerne bliver bedre i løbet af et eller
to år.
Og som tidligere beskrevet her i BeboerNyt er Høje
Kolstrup i Aabenraa, som tidligere har været på
”ghettolisten” og senest på en liste over udsatte
boligområder, kommet helt fri af listerne. Men hvad
sker der så med projekterne i de boligsociale indsatser, som har fungeret i området siden 2008?
Regeringens udspil om ghettoer er mundet ud i
brede politiske aftaler, den såkaldte ghettoplan.
5

Paperturn



Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm