Juni 2019 - Side 6SØNDERBORG-AFDELINGER
UNDGÅR NÆPPE HÅRD GHETTOLISTE
Afdelingerne Nørager og Søstjernevej m.fl. i Sønderborg Andelsboligforening er på fjerde år på ”ghettolisten”. Det kommer boligområder med mindst 1000
beboere, hvor mere end halvdelen af beboerne har
ikke-vestlig baggrund. (det har 66,5 procent), og
hvor mindst to ud af fire øvrige kriterier er opfyldt.
Afdelingerne opfylder tre af de fire.
• Højst 40 procent af beboerne i alderen 18-64 år er
uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse (48,1
procent – gennemsnit af 2016 og 2017)
• Højst 60 procent af beboerne i alderen 30-59
år har kun uddannelse svarende til folkeskolens
grunduddannelse (76,6 procent)
• Højst 1,98 procent af beboerne har en dom for
overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov
om euforiserende stoffer (2,06 procent)
• Det fjerde kriterie, som ikke opfyldes, er, at den
gennemsnitlige bruttoindkomst skal være under 55
procent af gennemsnittet i regionen (56,7 procent)
Når afdelingerne har været på ”ghettolisten” i fem
år, kommer de ind i kategorien ”hård ghetto”, og
dermed vil der være en række krav i ghettoplanen,
der skal opfyldes. Derfor er de lokale parter, som
afdelingerne hører under, gået i gang med at forstærke indsatserne for at rette statistikken op.
- Vi regner ikke med, at vi kan nå at forbedre det
så meget, så vi undgår den hårde ghettoliste, men
vores muligheder for at få dispensation stiger, hvis
vi får bedre tal, siger projektleder i Den Boligsociale
Helhedsplan Marlene Wullf.
Beredskab i kommunen
I Sønderborg Kommune er man i beredskab og har
nedsat en arbejdsgruppe, som mødes månedligt
og tæt følger udviklingen i de ghettolistede afdelinger. Byrådspolitikere i de udvalg, der er involveret
i helhedsplanen, har drøftet problemstillinger og
indsatser på et temamøde, og der planlægges også
et internt temamøde for hele byrådet.
- Der skal findes en Sønderborg-løsning, og det
arbejder vi tæt sammen med boligforeningen om,
siger Søren Møller Sørensen, som er juridisk konsulent i Sønderborg Kommune og tilsynsførende med
almene boliger.
Allerede nu er nogle indsatser i den boligsociale
helhedsplan og i kommunen forstærket for at rette
op på de forhold, der får afdelingerne til at slå ud
i statistikken. For eksempel er der indsat nye jobmentorer i helhedsplanen, som har de to afdelinger
særligt i fokus.
Og samtidig forbereder kommunen de tiltag, der
kræves ifølge ghettoplanen. Det gælder for eksempel på børneområdet, hvor der fra 1. juli er krav om
bedre fordeling i daginstitutioner, sprogprøver i 1.
klasse og obligatoriske læringstilbud til 1-årige, hvilket vil sige, at forældre i afdelinger på ghettolisten
skal sende deres etårige børn i daginstitution, hvis
de vil undgå at blive trukket i sociale ydelser.
Mange er glade for at bo i boligblokkene på
Nørager i Sønderborg.
Foto: Claus Thorsted/JydskeVestkysten Arkiv
6

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm