Juni 2019 - Side 8KUN EN LILLE HÅNDFULD DØMTE
GØR FORSKELLEN:
KONTROL AF ADRESSEREGISTRERING INDFØRES
Da den seneste ”ghettoliste” blev udgivet i december 2018, var det nyt, at SAB’s afdelinger Nørager
og Søstjernevej m.fl. også opfyldte kriteriet for
andelen af beboere med en dom for overtrædelse af
straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende
stoffer. Det skete fordi kriteriet blev strammet fra en
grænse på 2,2 procent til 1,98 procent, hvor tallet
for afdelingerne var 2,06 procent. I forhold til det
samlede antal beboere er det faktisk kun tre til fem,
altså en lille håndfuld beboere med domme, som
bringer afdelingerne op over de kritiske 1,98 procent.
Hvis andelen af dømte ikke kommer ned under
grænsen, er det er ikke muligt at søge om dispensation fra kravet om, at andelen af familieboliger skal
bringes ned til 40 procent inden 2030, hvis afdelingerne ender på den hårde ghettoliste.
Adresseregistrering håndholdes
SAB er nu i samarbejde med kommunen gået i gang
med at indføre kontrol af, om personer der tilmeldes
adresserne, rent faktisk også bor der. Det betyder,
at beboere ikke længere vil kunne blive registreret
automatisk på adresser i afdelingerne.
Ved et forsøg i Frederiksberg Kommune i 2017 blev
5000 adresser i almene boligselskaber spærret for
automatisk adresseregistrering, og forsøget viste,
343 tilmeldinger til adresser ikke var reelle. De blev
derfor afvist, og kommunen sparede ca. 3,3 millioner kroner, blandt andet i offentlige ydelser, der
ellers var blevet fejludbetalt. Det skriver Fagbladet
Boligen, som også beskriver et forsøg i Aarhus i
2016 med almene boligselskaber, der viste, at over
600 boliger var overbefolkede. Det kan blandt andet
være såkaldte fædrehoteller, hvor manden i en familie er tilmeldt en anden adresse, for at familien kan
modtage højere offentlige ydelser.
8
Fejlregistreringer kan få konsekvenser for hele boligområdet, for eksempel hvis det er personer, der
er uden for arbejdsmarkedet, der tilmelder sig uden
reelt at bo der, fordi de tæller med i statistikken og
dermed kan være med til at bringe et område på
”ghettolisten”.
Det kan også påvirke statistikken over andelen af
beboere med en dom. Mange der bliver løsladt fra
fængslet, bliver tilmeldt deres tidligere adresse, men
måske bor de reelt et andet sted.
Den type snyd og fejl med adresseregistrering vil nu
blive kontrolleret i Sønderborg Kommune for afdelingerne Nørager og Søstjernevej m.fl., i samarbejde
med Sønderborg Andelsboligforening. For eksempel
kan det blive kontrolleret hos den, der har lejekontrakten, om vedkommende kender til nye registreringer på adressen.
- Vi er i gang med at afdække, hvordan vi kan gøre
det inden for de regler der er for data, fortæller
Susanne Krogh, der er afdelingsleder i kommunens
borgerservice.
Dømte afvises i afdelingerne
Som en anden metode til at bringe andelen af
dømte ned har SAB besluttet at bruge et af de værktøjer, som ghettoplanen giver mulighed for, nemlig
at bede om straffeattester for hele husstanden, inden nye aftaler om lejemål indgås i de to afdelinger.
Hvis der er en dom med såkaldt utryghedsskabende
kriminalitet, såsom trusler, hærværk, vold, ulovlig våbenbesiddelse og handel med euforiserende stoffer,
kan lejeforholdet afvises.
Samtidig bruges fleksibel udlejning, så personer i job
kommer forrest i køen til ledige boliger.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm