November 2017 - Side 2Kommunale lånegarantier til
bedre boliger
Tønder og Aabenraa siger ofte ja - Sønderborg mest nej
Kommunerne kan efter paragraf 98 i almenboligloven beslutte at yde garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder. Men det er meget forskelligt, hvordan
kommunerne tolker loven.
Nogle kommuner mener, at ordet ”ekstraordinære”
betyder, at der skal være opstået noget pludseligt –
eller at der skal være tale om meget omfattende renoveringer, for at man vil yde en garanti for et lån.
F.eks. siger Tønder og Aabenraa Kommuner oftest ja
til at garantere for lån til renovering af f.eks. køkkener, fordi nye køkkener er med til at holde boligerne
tidssvarende og attraktive. I Sønderborg Kommune er
svaret på en sådan ansøgning et klart nej til den slags.
Særligt afdelinger i 90’erne kan have problemer. Det
skyldes, at almene boliger opført i denne periode blev
finansieret med 50-årige indekslån. Lånene er skruet
sådan sammen, at man kun har afdraget på gælden
i meget begrænset omfang, samtidig med at boligerne nu har nået en alder, hvor der godt kan være
behov for at få skiftet vinduerne eller installeret et nyt
køkken.
Det er ikke kun et sønderjysk problem men en landspolitisk udfordring at få adgang til kommunale lånegarantier, f.eks. som Tønder Kommune har ydet i Gesingparken i Skærbæk. (læs side 4).
- Kommunerne har meget forskellig holdninger til
muligheden for at stille garanti for lån til renoveringsopgaver i almene boliger. Det er ikke kun her
i Sønderjylland. Det gælder også i resten af landet.
Fra SALUS’s side arbejder vi for at gøre kommunerne
opmærksomme på de muligheder, de har for at bidrage til at holde vores almene boliger i en god og
attraktiv standard, oplyser Toke Arendal, SALUS.
Det store
renoveringsprojekt
på Høje Kolstrup i
Aabenraa er
finansieret med støtte
fra Landsbyggefonden
og med kommunal
garanti for
lånene.
- Afdelinger som har afdraget meget på deres gæld
og derfor har friværdi kan låne til forbedringer,
uden en kommunal garanti. Men skylder en afdeling
mere end 60 % af værdien af bygningerne rammer
man låneloftet, og så kan man kun låne, hvis kommunen er med på at stille garanti. Desværre vurderer
kreditforeningerne ofte vores ejendomme meget lavt,
og derfor har vi oftere behov for en lånegaranti end i
fx Århus eller København.
SALUS udgiver BEBOER-NYT
til beboerne i de syv boligorganisationer, som SALUS
betjener med alle opgaver
inden for juridiske, tekniske
og økonomiske forhold,
der knytter sig til udleje og
administration.
Ansvarlig:
Jimmy Povlsen
2
REDAKTIONSUDVALG:
Aabenraa Andelsboligforening: Toftlund Andels Boligforening:
Poul Jensen
Eva E. Rasmussen
Gråsten Andelsboligforening:
Kjeld Nielsen
Kolstrup Boligforening:
Ove Stahl Schmidt
Skærbæk Boligforening:
Mathias Achner
Sønderborg
Andelsboligforening:
Lone Lønholm
Tønder Andelsboligforening:
Børge Rossen
Sekretær: Lillian C. Wind
Næste nummer:
Indlæg til næste nummer
skal sendes senest søndag
d. 19. december til bladets
redaktionelle medarbejder
Kristian Pallesen på mailen
pallesen6310@gmail.com
og bladet kan ses på
hjemmesiden d. 14. december
2017.
Grafisk opsætning og tryk:
Mohrdieck Tryk A/S, Aabenraa

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm