November 2017 - Side 5kollektive råderetssager
Sønderborg Kommune udsteder ikke en kommunal
garanti for et lån til ustøttet byggeri. Heri ligger, at en
afdeling ikke kan opnå garanti for et lån til f.eks. nye
køkkener og badeværelser.
- Men vi skal som kommune forholde os til, om det
er ok at igangsætte et renoverings-projekt for en boligafdeling. Efter boliglovens paragraf 29 skal vi godkende projektet, og kommunen foretager et skøn
over fornuften i projekterne, ud fra en rimelighedsbetragtning. Kommunen vil derfor aldrig give grønt
lys til f.eks. kostbare nye badeværelser. Kommunen
forholder sig også til sagens økonomi på den måde,
at hvis huslejen som følge af renoveringen stiger med
over fem procent, så vil kommunen vurdere, om det
er ok og enten godkende eller afslå tilladelse til at
igangsætte projektet, fortæller Søren Møller Sørensen fra afdelingen Budget og Regnskab – Boligadministration.
I Sønderborg Kommune er tilbageholdenhed en del
af retningslinjerne for at bevilge lånegarantier, også
når Landsbyggefonden er en del af renoveringssagen
og renoveringen derfor er et støttet byggeri. Baggrunden er, at Sønderborg Kommune har ydet garantier for over 1 milliard kroner til boligforeningerne.
Blandt de største garanti-sager
var Sønderborg
Andelsboligforenings
renovering af
Jørgensgård.
Poul
Christensen:
- Vi har ikke
opgivet.
Vi var målløse over
afslaget
Nej.
Så klar var beskeden til
Sønderborg Andelsboligforenings afdeling 35, Nørager, da der i 2012 blev søgt om en kommunegaranti
på lån til at renovere afdelingens 236 lejligheder med
nye døre, dørtelefon, nye vinduer og nye køkkener.
- Boligstandarden var for ringe, og afdelingsmødet
havde godkendt projektet, herunder en månedlig
lejeforhøjelse i niveauet 600 kroner, fortæller inspektør Poul Chistensen, Sønderborg Andelsboligforening.
- Vi var målløse over afslaget, for vi har jo aldrig gjort
brug af en lånegaranti. Vi havde allerede for fem år
siden problemer med udlejningen, fordi boligerne
SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING
Sønderborg garanterer ikke i
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm