November 2017 - Side 7Aabenraa: Vi tar’ stilling fra gang til gang
– Vi tager stilling fra gang til gang, når vi stilles over
for ønsket om at yde en kommunegaranti til et renoveringsprojekt. Det er ikke sådan, at vi bare siger
nej til at stille en garanti, men omvendt er der også
et mantra omkring det. Der skal være udsigt til at
løfte boligkvaliteten i en afdeling. Et godt eksempel
er fra foråret, hvor vi havde en afdeling i Aabenraa
Andelsboligforening, som var nedslidt, og de søgte
om at få garanti i forbindelse med et renoveringsprojekt gennem Landsbyggefonden. Ved at sige ja til
garantien, fik de forbedret klimaskærmen og løftet
bolig-kvaliteten, så det er en sund afdeling, og det
var udslagsgivende, fortæller sekretariatsleder Tom
Wienke, Aabenraa Kommune.
- Hvad er praksis, når projekterne er mindre og ikke
involverer Landsbyggefonden og således er et ikkestøttet byggeri?
alkreditten har forlangt en kommunal garanti – uden
at Landsbyggefonden har været inde over. Mantraet
er, om det bidrager til at gøre afdelingen sund. Det er
den praksis, vi hidtil har fulgt.
Ikke de større hurdler
Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune:
- Vores Vækst og Udviklingsudvalg har indgående
beskæftiget sig med almene boligbyggerier og renoveringer, og når fagudvalget indstiller en garantisag
til økonomiudvalg og byråd, plejer det ikke at give
større hurdler. Og vi har haft mindre sager. Også ind
imellem sager, hvor jeg undrer mig over, at en afdeling ikke selv har sparet op til vedligeholdelsen, som
man jo gør i de private udlejningsejendomme ved at
sætte noget af lejen til side til renoveringer. Vores
grundholdning er, at afdelingerne skal spare op. Men
det er nok rigtigt, at vi understøtter en sund boligmasse i den almene sektor.
- Vi har haft enkelte sager, hvor boligforeningen selv
har ønsket at gøre noget ved en afdeling, og hvor re-
Tønder vurderer låne-sagerne individuelt
Tønder Kommune har ydet lånegaranti for et lån på
1,2 mio. kr. til renoveringen af Gjesingparken i Skærbæk, hvor afdelingens beboere skifter køkkener ud.
Eksemplet viser, at kommunen vurderer den kollektive råderet i forhold til den konkrete situation – og
dermed også individuelt og forskelligt.
Hvis en afdeling i boligforeningen har haft store sager som bunder i byggesjusk, som afdelingen er uforskyldt i og bliver nødt til at gøre noget ved, bliver
finansieringen løst i et samarbejde med Landsbyggefond og kreditforening, og så yder kommunen typisk en garanti for lån. Hvis der så senere kommer
en ansøgning om et ikke-støttet renoveringsprojekt,
der højner boligkvaliteten, giver kommunen også efter den konkrete vurdering en låne-garanti, når de
særlige forhold taler for det. Men.
afdelingen burde have henlagt til, er situationen en
anden. Da er kommunen knap så venlig. Og der kan
forventes afslag, hvis en afdeling f.eks. undlader at
henlægge til opgaver, også selvom de måske først
skal løses om 20-30 år.
Generelt er holdningen i Tønder Kommune, at de almene boliger skal være i orden og ikke må være for
dyre at bo i.
Vigtigt med moderne boliger
Borgmester Henrik Frandsen, Tønder, Venstre, noterer, at byrådet ser forholdsvis ens på spørgsmålet om
lånegarantier. - Vi tager stilling fra gang til gang. Det
vigtige er, at vi har tidssvarende og moderne boliger
at tilbyde vores egne borgere og tilflyttere. Den administrative praksis har vi ikke planer om at ændre på.
Hvis en renoveringssag ”smager af” vedligehold, som
7

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm