November 2017 - Side 8TØNDER ANDELSBOLIGFORENING
Afdelingsmøderne
i Tønder Andelsboligforening
Så er alle afdelingsmøderne i TAB overstået. Der har
været møder som ikke blev til noget, fordi der ikke
var tilmeldte!
Der var også møder som var godt besøgt. Og det tyder på, at beboerne er interesseret, og det er jo godt,
hvis de følger med i, hvad der sker i deres afdeling.
Der har desværre også i år været en afdeling som ikke
ville godkende den huslejestigning som var nødvendigt, fordi deres husleje skulle stige ret meget i forbindelse med at deres driftstilskud var blevet ændret.
Afdelinger, som har brugt de midler, som man har
fået fra landsbyggefonden for at holde deres husleje i
ro i en årrække, bliver nødt til at hæve huslejen. Men.
Så er det desværre stadigvæk nogle afdelinger som
gør alt for slippe for en huslejestigning. Man vil samtidigt gerne have lavet en del, men vil ikke være med
til at betale. Desværre er der kun den enkelte lejer til
at betale de nødvendige huslejer.
Men jeg tror, at der kunne komme flere til afdelingsmøderne, hvis de læste deres Beboernyt fra SALUS
– fire gange om året er det elektronisk. Men op til afdelingsmøderne bliver møderne annonceret i bladet i
papirudgave, hvor man modtager den første indkaldelse til årets afdelingsmøde.
Med venlig hilsen
Børge Rossen
Kontoret i Tønder tilbage på
Nørremarksvej
Efter at have haft kontor på Torvet i Tønder i ca. 32 år
flytter kontoret ud på Nørremarksvej igen.
Tilbageflytningen sker i forbindelse med, at vores servicekontor bliver udvidet med yderligere kontor faciliteter, således at alle vores medarbejdere bliver samlet
på et sted.
Derved styrker vi vores medarbejdere i deres gøremål,
og vi kan samtidigt koordinere arbejdet bedre imellem servicefolkene og kontorpersonalet ved forskel-
lige tiltag. Allerede dengang servicecenteret blev bygget, drøftede vi i bestyrelsen, om kontoret på Torvet
skulle følge med, men på daværende tidspunkt ville
vi ikke gerne flytte fra Torvet. Men nu føler vi, at tiden
er inde til dette skidt.
Det betyder, at hvis man skal snakke med dem fra udlejningen eller inspektørerne, så skal man fra omkring
juletid igen ud omkring Nørremarksvej.
På billedet
kan man se den nye
tilbygning tv med
plastic, men når den
er færdig vil den
fremstå som den
øvrige del af
bygningen.
8

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm