November 2019 - Side 4FORMANDENS HJØRNE
EN SPÆNDENDE VERDEN
ÅBNER SIG
Tommy B. Nielsen
Tommy B. Nielsen, formand for Skærbæk Boligforening, skriver:
Selv om jeg er vokset op i alment boligbyggeri, har
jeg i størstedelen af mit voksenliv boet først i private
udlejningsboliger og siden i et parcelhus i godt 28 år.
Men for fem år siden solgte min kone og jeg huset
og flyttede ind i en af Skærbæk Boligforenings nyere
lejligheder midt i byen.
Og det har vi bestemt ikke fortrudt.
Vi har i dag en glimrende og tidssvarende bolig, og
da vi ikke ligefrem er praktisk anlagte, nyder vi at
slippe for vedligeholdelsesarbejdet.
Sådan havde jeg egentlig forestillet mig, det skulle
fortsætte: Jeg skulle nyde tilværelsen som almindelig
beboer i et moderne alment boligbyggeri. Men så
blev jeg for godt et år siden opfordret til at træde
ind i organisationsbestyrelsen. Det letteste ville være
at takke nej, men når jeg bliver spurgt af mennesker,
der har ydet en indsats også for mig, føler jeg en vis
forpligtelse til at yde igen.
Og det kunne vel trods alt ikke være så farligt at være
menigt bestyrelsesmedlem. Det var det nu heller ikke.
Men efter blot et år skulle der en ny formand til, og
skønt min erfaring ikke var prangende, blev jeg opfordret til at påtage mig posten. Og sagde igen ja.
Med formandsposten fulgte også en plads i bestyrelsen for SALUS, så pludselig er jeg blevet en af spillerne inden for den almene boligsektor. Lidt tilfældigt,
måske. Men jeg blev hurtigt optaget af arbejdet og
bevidst om den meget vigtige samfundsopgave,
sektoren løser. Det er en spændende verden, hvor vi
4
gennem et stærkt fællesskab og et højt udviklet
beboerdemokrati er med til at sikre mennesker attraktive boliger til rimelige priser.
Heldigvis har jeg som forholdsvis ny spiller gode folk
at støtte mig til: Engagerede bestyrelseskolleger og
dygtige servicemedarbejdere, kompetente og hjælpsomme medarbejdere hos SALUS og indsigtsfulde
og inspirerende bestyrelseskolleger i naboforeningerne i det sønderjyske.
Fremtidsplaner
I Skærbæk Boligforening har vi i dag godt 300 boliger. De fleste er i god stand, og vi har stort set ingen
problemer med at udleje boligerne. Nogle af de ældste lejligheder er dog ikke længere helt tidssvarende,
og inden for en overskuelig fremtid kommer vi til at
forholde os til fremtiden for disse boliger.
Midt i byen ligger den kommunale skole. En ældre
og nedslidt bygning. Fremsynede politikere i Tønder
Kommune har besluttet at bygge en helt ny skole,
og byggeriet er nu i fuld gang i udkanten af byen.
Efter sommerferien næste år kan elever og personale
tage de nye rammer i brug.
Det er ikke besluttet, hvad der skal ske med den
gamle skole og grunden, men det er oplagt, at
området vil være særdeles velegnet til boliger, måske
almene boliger. Det vil vi gerne drøfte med kommunen, som vi har et super godt samarbejde med.
Heldigvis, for man kommer altid længst med samarbejde og dialog. Det vil jeg som formand for Skærbæk Boligforening bestræbe mig på at leve op til.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm