Oktober 2018 - Side 4TEMA: DE ALMENE BOLIGERS HISTORIE
ALMENE BOLIGER ER EN HJØRNESTEN
I VELFÆRDSDANMARK
Kolstrup Boligforening har lige fejret 75 år, Skærbæk Boligforening er fyldt 70 år 1. september, og
de andre boligorganisationer i SALUS blev stiftet i de samme årtier. Men hvordan har den almene
boligsektor, som er unik for Danmark, egentlig udviklet sig?
De første almennyttige boliger i Danmark blev bygget for mere end 150 år siden. Det var Lægeforeningens rækkehuse Brumleby på Østerbro i København.
Dengang boede arbejderne i byen tæt og kummerligt, og samtidig var gaderne fyldt med skrald og
skarn. Der var tilfælde af kolera, som man frygtede
ville brede sig.
I modsætning til privat udlejning skulle formålet med
de almene lejeboliger ikke være at tjene penge. Man
ville skabe sunde boliger uden for byportene.
I 1887 blev den første lov om offentlig støtte til byggeri vedtaget. Da boede store dele af Københavns
befolkning stadig i lejekaserner. Hvis det lykkedes en
arbejderfamilie at anskaffe sig en toværelses lejlighed, var den tit nødt til at leje det ene værelse ud for
at betale huslejen.
Det var selvorganiserede arbejdere, fagforeninger og
arbejderkooperationen, der tog initiativ til at oprette
boligforeninger og -selskaber. Flere af de tidligste
foreninger blev dog hurtigt opløst, fordi prisstigninger på fast ejendom gjorde det fordelagtigt at indfri
statslånene og sælge ejendommene til beboerne.
Thorvald Stauning stod bag. Dermed blev staten
og det offentlige involveret, og derefter var det kun
godkendte boligforeninger og -selskaber, hvis midler
alene blev anvendt til boligformål, der kunne få del i
offentlig støtte.
Til gengæld for at støtte boligselskaberne stillede
staten krav om indsigt og om indflydelse på byggerierne. Det har også medført, at kommunerne kan
disponere over en vis del af de ledige boliger for at
løse boligsociale problemer.
I 1919 var Fællesorganisationen, FO, blevet oprettet.
Den blev senere til Boligselskabernes Landsforening,
BL, som i dag er interesse- og brancheorganisation
for cirka 530 almene boligorganisationer og altså
nærmer sig de 100 år.
Byggeriet tog fart
Regeringens første boligministerium blev oprettet
i 1947. Efter krigen var der mangel på boliger, og
byggeriet af almene boliger tog fart. Statsminister
Staten tog styring
I 1912 blev Arbejdernes Andels Boligforening, AAB,
stiftet, og i 1913 Arbejdernes Kooperative Boligforening, AKB. Københavns nu største almene boligselskab, KAB blev dannet i 1920. Der gik dog 13 år,
inden ideen om almennyttige boliger kom til udtryk
i en decideret lov fra Folketinget. Den kom med
det såkaldte Kanslergadeforlig, som statsminister
Et eksempel på montagebyggeriet, der begyndte i 60’erne, er fem 16-etages
blokke i Høje Gladsaxe ved København. De blev opført 1963-1968.
4

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm