September 2017 - Side 10TOFTLUND ANDELS BOLIGFORENING
10
Ros fra kommunen og
til nedrivning
opbakning
Forretningsfører Toke Arndal og bestyrelsesformand
Eva Rasmussen havde et positivt møde med Tønder
kommune i maj, hvor foreningens regnskaber/drift
for de sidste 2 år blev gennemgået, og der blev snakket mål for fremtiden.
- Det var dejligt, at Toftlund Andels Boligforening blev
rost for vores positive regnskaber, hvor vi ikke længere har røde tal på bundlinjen men tværtimod har
en positiv fremdrift, fortæller Eva Rasmussen.
To nye i bestyrelsen
Den 16. maj blev der holdt generalforsamling. To fra
organisationsbestyrelsen gik af, den ene på grund af
flytning og den anden på grund af helbredet. Ind i
bestyrelsen blev der valgt to nye, Kirsten Almskov,
Skovbrynet, Agerskov og Lizzi Stensgaard, Skovmosen, Agerskov, som vi byder hjertelig velkommen.
Men hvad siger ministeriet…
Før ferien havde Boligforeningen/SALUS møde med
Landsbyggefonden som kom og besigtigede Timmelsvang/Nyboder.
Ingen af de fire boliger (dobbelthuse med kælder og
Kun for mennesker
På afdelingsmøderne i april sluttede punktet eventuelt i afdeling 4 med en snak om, at flere gerne vil
holde kat i afdelingen. Derfor blev der 15. juni holdt
ekstraordinært afdelingsmøde
med pænt fremmøde. 3
stemte for et ja til dyrehold. 11 stemte nej. Afdeling 4 er derfor fortsat kun for mennesker
– ikke for dyr.
Eva
Rasmussen:
- NU går vi så
pænt og venter
på svar
første sal) på Nyboder er udlejet og bliver det heller ikke. Boligerne er under al kritik, hvad Landsbyggefonden gav os ret i. En renovering af boligerne vil
blive så dyr en affære, at huslejen ikke er til at betale.
Boligerne på Timmelsvang er ikke længere tidssvarende, men samtlige boliger boliger er for tiden udlejet. Landsbyggefonden gav os ret i, at boligerne har
en stand, så man vil anbefale ministeriet, at boligerne
skal nedrenoveres og gerne så hurtig som muligt.
Det er kun ministeriet, vi afventer svar fra. Landsbyggefonden og kommunen er positive i forhold til vores
ønske om, at der sker en nedrenovering så hurtigt
som muligt.
NU går vi så pænt og venter på svar. Vi håber, det vil
ske meget hurtigt, siger formanden.
Indvielse af
legepladsen
Den nye og store legeplads, som afdeling fire har
skabt med økonomisk opbakning fra Trygfonden,
ventes officielt indviet i september. Datoen er ikke
fastlagt ved redaktionens slutning.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm