September 2017 - Side 11i efteråret i TAB
Alle afdelingsbestyrelser i Tønder Andelsboligforening bliver indkaldt til en bestyrelseskonference torsdag den 12. oktober.
Her vil vi drøfte fremtidens virke i de enkelte afdelinger - ikke nede på afdelings niveauet men set på Tønder Andelsboligforenings overordnede målsætning
og de udfordringer som vi står over for både fra statens side og øvrige medspillere i boligforeningsregi.
Boligforeningerne er på landsplan pålagt en besparelse på 20%, vi er nået et godt stykke på vejen, da
SALUS har holdt deres administrationsudgifter i ro
igennem en længere årrække, men uden afdelingernes hjælp er det ikke muligt at hive hele besparelsen
hjem.
Afdelingsmøderne i eftersommeren 2017
Afdelingsmøderne i Tønder Andelsboligforening er
nu i fuld gang, og det er altid en fornøjelse at komme
med til disse møder for at høre, hvad der rører sig ude
i de enkelte afdelinger.
Bestyrelsen diskuterer på vores bestyrelsesmøder,
hvad de hører på de enkelte møder. Og hvis der er
noget som vi synes burde have vores opmærksomhed, så kigger vi nærmede på dette, således at vi alle
kan følge med fra sidelinjen, såfremt det ikke er noget som skal over vores bord i hovedbestyrelsen.
Derfor vil vi komme med vores tanker i den forbindelse og drøfte de muligheder, vi har sammen med jer,
da det er nødvendigt, at vores omkostninger bliver
færre på en eller anden måde.
Hovedbestyrelsen er i øjeblikket i gang med af se på,
hvad vi kan gøre på vores niveau på de omkostninger
vi har på lokalkontoret, herunder besparelser i forbindelse med at samle kontor og servicedelen med
mere.
Det bliver
sammen med
afdelingsbestyrelserne, at
der skal findes
besparelser.
TØNDER ANDELSBOLIGFORENING
Bestyrelseskonference
Udlært
I Sønderborg Andelsboligforening er Enes Hadzic blevet udlært som ejendomsservicetekniker. Enes har arbejdet som ejendomsfunktionær i SAB siden 2008 og
fortsætter i Sønderborg Andelsboligforening. På billedet ses han sammen med afdelingsinspektør, Poul
Christensen (tv) som overrækker blomster.
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm