September 2017 - Side 2SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING
Fire boligområder i Sønderborg
får glæde af
ny helhedsplan
Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg
Kommune har siden 2008 samarbejdet om at fremme tryghed, trivsel, uddannelse, beskæftigelse og
sundhed i boligområderne gennem en helhedsplan.
En ny helhedsplan ”Tættere på og boligområder i balance” er godkendt i august i socialudvalget i Sønderborg og har et samlet budget på 13,6 mio. kr. Landsbyggefonden har bevilliget 10 mio. kr. Sønderborg
Andelsboligforening bidrager med 1,2 mio. kr., og
Sønderborg Kommune betaler 2,4 mio. kr.
Målet er at højne sundheden, beskæftigelsen og uddannelsesniveauet i fire boligområder:
Kløver- og Hvedemarken, Stenbjergparken, Nørager
og Søstjerne-, Søgræs-, Koral- og Konkylievej.
Helhedsplanen har fokus på samspillet med beboerne
med fokus på en indsats for at forbedre tryghed og
trivsel, uddannelse og beskæftigelse og forebyggelse
og forældreansvar.
Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem
Sønderborg Andelsboligforening og tre forvaltninger
i Sønderborg Kommune og skal virkeliggøres i årene
2017-2021.
Aktiviteterne vil omfatte mere liv i fælleshuse og udearealer, støtte af en uddannelsescoach og en familieguide. Og der er familiekurser, beboerambassadører
og en social vicevært.
Stenbjergparken
er omfattet. For at styrke
tilflytningen bliver de store
5 værelses lejligheder ført
tilbage til 2-3 værelses
lejligheder. De udlejes
fra 1. oktober.
- Vi kan støtte familierne med planlægning og gode
samtaler om forandring, og børnene kan få opbakSALUS udgiver BEBOER-NYT
til beboerne i de syv boligorganisationer, som SALUS
betjener med alle opgaver
inden for juridiske, tekniske
og økonomiske forhold,
der knytter sig til udleje og
administration.
Ansvarlig:
Jimmy Povlsen
2
ning til at passe skolen og dermed øge potentialerne
for uddannelse og job. Der er skabt unikt grundlag
for at fortsætte det helhedsorienterede arbejde med
særligt fokus på børn og unge, og det er jeg glad for,
siger Helge Larsen, formand for sundhedsudvalget i
Sønderborg Kommune.
REDAKTIONSUDVALG:
Aabenraa Andelsboligforening: Toftlund Andels Boligforening:
Poul Jensen
Eva E. Rasmussen
Gråsten Andelsboligforening:
Lejf Hedegaard
Kolstrup Boligforening:
Ove Stahl Schmidt
Skærbæk Boligforening:
Mathias Achner
Sønderborg
Andelsboligforening:
Lone Lønholm
Tønder Andelsboligforening:
Børge Rossen
Sekretær: Lillian C. Wind
Næste nummer:
Indlæg til næste nummer
skal sendes senest søndag
d. 4. oktober til bladets
redaktionelle medarbejder
Kristian Pallesen på mailen
pallesen6310@gmail.com
og bladet kan ses på
hjemmesiden d. 27. oktober
2017.
Grafisk opsætning og tryk:
Mohrdieck Tryk A/S, Aabenraa

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm