September 2017 - Side 3Denne gang af Mathias Achner,
formand for Skærbæk Boligforening
Indflydelse - det får
dem som møder op
Demokrati kræver, efter min opfattelse, at mindst et
flertal af vores beboer møder op til et afdelingsmøde
eller generalforsamlingen. Det sker, efter min opfattelse kun yderst sjælden. Jeg bruger derfor ordet indflydelse, idet det kun er de få der møder op til vores
møder, der reelt har indflydelse på de beslutninger
der vedrører alle, der bor en i given afdeling.
Organisations- eller afdelingsbestyrelsernes opgaver
er primært at komme med forslag til, i hvilken retning organisationen eller afdelingerne skal udvikle
sig. Vil vi have en bedre istandsættelse af boligerne
ved genudlejningen, bruge flere eller mindre midler
på de grønne områder o.s.v.
Flertallet af beboer må så acceptere, at det er de få,
der møder op til afdelingsmøderne, der reelt træffer
de beslutninger, der angår alle beboere i afdelingen.
Nogen kalder det demokrati. Jeg vil hellere kalde det
en accept af, at det er de få der møder op, der bestemmer.
Afdelingsbestyrelsen udvalgte fire modeller for bordplader og skabslåger, samt valgmulighed for ny gulvbelægning samt nye køle- og eller køle/fryseskabe.
Vi oplevede et så stor engagement allerede på mødet.
Det betød, at bestyrelsen gik fra 3 til 5 medlemmer,
og nu har vi fået skabt et beboerliv i en tidligere mandskabsbygning. Her har vi, med udgangspunkt i de
valg de enkelte husstande skal træffe i forbindelse
med de nye køkkener, fået et sted hvor man samles
og snakker, og det gælder ikke kun dem der skal have
et nyt køkken.
SKÆRBÆK BOLIGFORENING
Formandens hjørne
Det næste skridt er derfor, vi nu får udarbejdet et forslag til en permanent indretning af et fælles beboerhus for hele afdelingen. Kort sagt et konkret projekt
kan skabe engagement og vise, at vil du, så har du
også indflydelse på din hverdag.
Læs mere om fremmødet til afdelingsmøderne i
Aabenraa side 5.
Noget helt andet er, at et initiativ fra en afdelingsbestyrelse, der bliver vedtaget på et afdelingsmøde
i høj grad kan medvirke til, at skabe et hidtil udset
engagement hos beboerne i en afdeling, eller en del
af en afdeling.
Her i Skærbæk traf vi på afdelingsmødet beslutning
om at tilbyde beboerne i Gesingparken nye køkkener.
Af 24 husstande valgte de 18 at tage imod tilbuddet.
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm