September 2017 - Side 5



deltager i årets afdelingsmøder
Årets afdelingsmøder i Aabenraa Andelsboligforening
kan give det indtryk, at interessen for boligforeningen
er meget lille. Fremmødet ved en del afdelingsmøder var meget lavt. Enkelte afdelinger havde et godt
fremmøde, da der var vedligeholdelsesarbejder eller
andre vigtige ting, der skulle besluttes.
Aabenraa Andelsboligforening er demokratisk opbygget, hvor de enkelte lejere har en direkte indflydelse på, hvordan afdelingen skal drives.
Her har man en direkte indflydelse på sin egen bolig,
og hvordan den skal vedligeholdes. En stor del af huslejen kan man dog ikke gøre så meget ved. Det gælder blandt andet lånet i ejendommen, renovation,
ejendomsskatter og vandafledningsafgifter.
Som medlem af hovedbestyrelsen har jeg været dirigent ved flere afdelingsmøder, hvor har jeg set det
meget varierede antal fremmødte. Mit ærinde er alene at gøre opmærksom på, at ved at møde op til afdelingsmøderne, kan man selv bestemme omfanget
af eksempelvis vedligeholdelsesarbejder og dermed
huslejens størrelse.
Jeg har set på fremmødet i årene for de seneste fire
år, og som det fremgår af tabellen, varierer interessen
for de enkelte afdelinger temmelig meget.
Det samlede antal boliger i foreningen er 1402, heraf
har der i gennemsnit for fire år været 264 boliger,
som har deltaget i afdelingsmøderne. Det giver en
stemmeprocent på 18,8 %.
Poul Jensen
Bestyrelsesmedlem
Aabenraa Andelsboligforening
Også for firbenede
Afdeling 17 i Aabenraa Andelsboligforening har på
afdelingsmødet besluttet, at beboerne nu må holde
husdyr.
Antal boliger repræsenteret
ved afdelingsmøderne:
Afd.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
10
10
10
10
28
24
25
5
11
15
12
12
15
20
19
6
28
44
31
31
37
33
41
7
4
5
5
5
2
3
1
9
17
18
12
14
10
6
8
10
16
16
13
14
17
9
7
11
16
8
11
11
20
10
18
12
9
10
14
14
14
11
10
13
12
9
6
6
10
8
9
14
9
10
8
8
7
23
11
15
19
22
21
21
12
23
17
16
21
19
10
10
8
24
15
17
31
40
35
36
19
16
22
18
43
49
21
21
23
31
39
19
11
12
7
7
6
3
3
20
12
19
24
24
25
19
17
24
0
0
0
0
0
0
25
6
4
6
6
7
8
21
7
26
0
27
0
2
1
0
0
0
0
28
0
2
0
0
0
0
0
29
10
6
6
6
6
0
0
31
2
0
0
0
0
0
0
i alt
287
320
253
256
260
270
270
AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING
Kun få
5

Paperturn



Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm