September 2018 - Side 4TEMA: BEBOERDEMOKRATI
AFDELINGSMØDET ER KRUMTAPPEN
I BEBOERDEMOKRATIET
I den kommende tid holdes afdelingsmøder rundt
omkring i boligforeningerne. Men hvad er det egentlig, man som beboer kan bruge sit afdelingsmøde til,
og hvordan kan man få indflydelse?
Det er et krav, at der skal være beboerindflydelse i
almene boligorganisationer, og beboerne har flertal i
de tre instanser, som findes i strukturen.
Den øverste myndighed er repræsentantskabet eller generalforsamlingen. I repræsentantskabet skal
der sidde mindst én repræsentant, som vælges af
afdelingen. Er det i stedet en generalforsamling, kan
alle møde op.
Som beboer er afdelingsmødet det nærmeste sted,
hvor alle kan møde op, stille forslag og stemme. Her
træffes beslutninger om driften og livet i afdelingen.
Det er også her, husordenen fastlægges. På afdelingsmødet vælges en afdelingsbestyrelse, som skal
repræsentere alle beboerne og sørge for, at beslutninger bliver fulgt op.
Det er afdelingsbestyrelsen, som kommer med ideer
til ændringer og forbedringer i afdelingen og er
bindeled til administrationen. På afdelingsmødet skal
ideerne drøftes med beboerne og eventuelt besluttes. Det gælder om at gøre afdelingen så attraktiv
som muligt for både nuværende og kommende
beboere. Her spiller både velholdte faciliteter og et
4
godt socialt liv en rolle. Det påvirker i sidste ende
økonomien og huslejeniveauet i afdelingen positivt.
Det er meget forskelligt fra afdeling til afdeling, hvor
aktive beboerne er i demokratiet. I enkelte afdelinger
er der kun et ringe eller intet fremmøde til afdelingsmødet, og kan der ikke vælges en afdelingsbestyrelse, skal boligorganisationens bestyrelse tage over.
På den måde går beboerne glip af muligheden for
indflydelse. Derfor er det også en opgave i afdelingsbestyrelsen at fremme engagementet ved at involvere beboerne og sørge for en god dialog med alle.
Som medlem af
afdelingsbestyrelsen er man:
• Valgt til at træffe beslutninger og planlægge
– ikke til at administrere
• Tillidsmand for alle beboere
• Beboernes kontaktled til organisationsbestyrelse og administrationen
• Igangsætter af aktiviteter i afdelingen
• Lydhør og viser, at andre beboeres holdninger
og meninger er lige så vigtige som ens egne

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm