September 2018 - Side 5TEMA: BEBOERDEMOKRATI
PALLE FLØE VIL
STYRKE INDFLYDELSEN
OG ENGAGEMENTET
”Der skal være større beboerinddragelse i afdelingens drift”.
Det forslag stillede Palle Fløe, som bor på Rylen i
Sønderborg, til afdelingsmødet i april.
På samme møde blev Palle valgt til formand.
Han havde ellers sat sig for at holde sig ude af
bestyrelsesarbejdet, for han har altid været – og er
stadig - aktiv i mange foreningsbestyrelser. Desuden
synes han, at han er belastet af, at hans far var først
formand i Sønderborg Andelsboligforening i to årtier
og siden forretningsfører i flere årtier.
Men i de syv år, han og Grethe Thiele har boet på
Rylen, er de naturligvis kommet til afdelingsmøderne.
- Jeg gik alligevel med til at blive formand i en periode. Den vil jeg bruge til at forsøge at skabe mere
engagement, også blandt afdelingens yngre beboere.
Langt de fleste af os er pensionister, siger Palle, der
altså nu er formand i Sønderborg Andelsboligforenings afd. 1 - Viben, Rylen og Hjejlen. De 28 rækkehuse, centralt i byen, er opført i 1939 som de første
almene boliger i Sønderjylland.
Palle har i flere perioder i sit liv haft sit hjem i almene
boligorganisationer, og efter hans mening har man
som beboer en pligt til at engagere sig:
- Vi er jo fælles om boligerne og har et fælles ansvar.
Det synes jeg var tydeligere engang. Da hjalp alle
mere til. Der er mange små reparationer, man godt
lige kan ordne selv, uden at tilkalde en tekniker fra
boligorganisationerne. Når organisationen har en
udgift, er det jo vores egne penge.
Palle Fløe
Beslutninger ud på omveje
Omvendt mener Palle også, at boligorganisationen
er kommet for langt væk fra beboerne:
- Det sker, at vi bliver omtalt som ”lejere”. Det er der
ikke noget, der hedder, og boligforeningen er ikke
et udlejningsselskab. Vi er fælles om det. Måske er
det fordi mange af dem, der styrer boligorganisationen nu til dags, bor i ejerboliger andre steder og har
mistet følingen med, hvad der foregår.
Som formand står Palle fast på, at afdelingen skal
betragtes som en selvstændig enhed.
- Og når vi har besluttet noget i bestyrelsen, så skal
administrationen følge det, så længe det ikke strider
mod loven eller er direkte uhensigtsmæssigt. Nogle
gange virker det, som om en beslutning skal ad
mange lange omveje.
Det var derfor, Palle stillede forslaget om, at beboerne skal involveres mere i afdelingens drift. Og der
blev taget positivt imod det blandt afdelingsmødets
16 deltagere:
- Men det er altså ligeså meget for at sige, at vi som
beboere skal være bevidste om, at vi ikke bare er
lejere. Vi er selv ansvarlige.
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm