September 2019 - Side 13jævne opgaverne bedre henover året, siger Helle, der
påpeger, at det gælder om at trimme afdelingerne,
uden det skaber serviceforringelser. Og måske kan
man endda samtidig forbedre arbejdsmiljøet.
bejdernes traktor, så arbejdet kan udføres væsentligt hurtigere. Der er den bonus, at det forbedrer
arbejdsmiljøet i forhold til at gå med en håndholdt
hækkeklipper.
Guider afdelingsbestyrelserne
- Det er absolut ikke et mål, at der skal ske serviceforringelser, understreger Helle.
Det er stadig den enkelte afdeling, der skal beslutte
serviceniveauet, og så er det inspektørens opgave at
vejlede til god drift, så huslejen holdes nede, og der
også er råd til langsigtet vedligeholdelse.
Driftsplanerne i de
enkelte afdelinger viser,
hvilke opgaver der
kommer i fremtiden,
og de synliggør det
behov, afdelingen har
for at spare op til opgaverne, så store huslejestigninger undgås.
Holdes boligerne ikke i rimelig stand, kan det i sidste
ende blive svært at leje dem ud. Og når det gælder
det mere langsigtede vedligehold, kan opmærksomhed på driftsudgifterne i et længere perspektiv være
med til at gavne økonomien i afdelingen.
- Når vi for eksempel skal udskifte en facadebeklædning, ser vi meget på, hvordan man på længere sigt
kan spare på vedligehold. Det kan være ved at vælge
sten i stedet for pudsede facader, siger Helle.
Helle Hansen oplever, at bestyrelserne er meget
opmærksomme på effektiviseringskravene. Blandt
andet har en afdeling valgt at spare ved kun at få
vasket opgange hver 14. dag i stedet for ugentligt.
Og ved de kommende afdelingsmøder er der flere
afdelinger, som på dagsordenen har et forslag med
fra administrationen,
der handler om at
outsource driften af
vaskemaskiner. Dermed
kan investeringer i nye
maskiner og uventede
udgifter til reparationer
tages ud af driftsplanen.
Ifølge inspektøren kan
der også være mulighed for besparelser i det udvendige vedligehold, for
eksempel ved at nedlægge bede eller nøjes med
klipning af hække en enkelt gang i sæsonen i stedet
for to gange. Det kan frigøre medarbejdernes tid til
andre opgaver, som i dag er lagt ud i byen.
”Man får altid noget med
hjem, som man ikke selv
havde skænket en tanke”
Under uddannelsen har det været i fokus, hvordan
man kan styre driftsudgifterne til renholdelse og
vedligehold. Det er i tråd med den effektiviseringsindsats, der kører på landsplan i den almene boligsektor.
- Der er helt klart et potentiale, men det er meget forskelligt fra afdeling til afdeling, siger Helle
Hansen, som dog påpeger, at boligorganisationen
allerede på en række områder har gennemført forandringer som forbedrer driften.
- Vi er jo i gang og ser hele tiden på, hvor vi kan
optimere, siger hun.
Rengøring og græsslåning bliver sendt i udbud
hvert andet/tredje år. Og dette forår er der indkøbt
en hækkeklipper til at montere på servicemedar-
Relationer og netværk
Som afdelingsinspektør er Helle Hansen opmærksom på de store forskelle, der er i behov og forventninger fra afdeling til afdeling. Nogle ønsker at holde
udgifterne nede og dermed også huslejen, mens
andre er meget optaget af at opretholde et bestemt
serviceniveau.
Beboerne er i det hele taget meget forskellige, og
derfor har kommunikation og konflikthåndtering
også været en del af uddannelsen.
For Helle Hansen har rækken af kursusdage også givet et godt personligt netværk, hvor hun kan hente
inspiration og rådgivning i forhold til de udfordringer
der opstår, og hun er glad for, at man i SALUS har
skruet op for sparring mellem inspektører med to
årlige heldagsarrangementer.
- Man får altid noget med hjem, som man ikke selv
havde skænket en tanke, siger inspektøren.
13

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm