September 2019 - Side 5TEMA: EFFEKTIVISERING
MANGE AFDELINGER UNDER SALUS
KAN BLIVE MERE EFFEKTIVE
SALUS har før sommerferien haft besøg af medarbejdere fra Effektiviseringsenheden for den almene
boligsektor, som hører under Trafik-, Bygge og
Boligstyrelsen.
- Vi fik en venlig afklapsning, fordi vi har mange afdelinger, som ikke er effektive nok. Vi er så ikke helt
enige i enhedens måde at beregne det på, men vi
kan ikke se bort fra hovedkonklusionen: Vi kan blive
mere effektive, siger Toke Arndal.
Ifølge administrationschef i SALUS Toke Arndal var
det et besøg, som gav stof til eftertanke.
Effektiviseringsenhedens
tal for SALUS
SALUS - 7 organisationer, 155 afdelinger, 8062
boliger (7465 familie-, 179 ungdoms-og 418 ældreboliger). Tallene er baseret på regnskabsdata
fra 2017, hvor driftskonti så som renhold, affald
og vedligehold er sammenlignet.
• Den gennemsnitlige effektivitet for SALUS
ligger på 69 procent, mens gennemsnittet i
Region Syddanmark ligger på 78 procent.
• SALUS har 97 afdelinger, som ligger i det røde
felt, det vil sige, at tallene tyder på, at afdelingerne har ”stort effektiviseringspotentiale”.
Det svarer til 63 procent af afdelingerne – eller
næsten to ud af tre.
• Afdelinger i det røde felt er som minimum 30
pct. dyrere end de mest effektive på samtlige
konti, hvor der er sammenlignet.
• Fra 2014 til 2017 har afdelinger i SALUS gennemsnitligt øget deres effektivitet med 2 procent. Tilsvarende tal for Region Syddanmark er
7 procent.
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm