September 2019 - Side 6Ud af de 155 afdelinger under SALUS har 97 afdelinger ”stort effektiviseringspotentiale”. Det svarer til 63
procent af afdelingerne – eller næsten to ud af tre.
SALUS har allerede effektivisering meget i fokus,
understreger administrationschef Toke Arndal:
- Men på baggrund af tallene er vi nødt til at sige
Hey! Vi skal gøre noget mere.
De fleste afdelinger skal altså i endnu højere grad
være opmærksomme på de muligheder, der er for at
spare på driften, uden at det nødvendigvis behøver
at gå ud over servicen.
Her spiller også ejendomsinspektørerne en rolle, og
SALUS er derfor blandt andet i gang med efteruddannelse af inspektører.
Gevinsten er, at huslejen kan holdes nede, og afdelingerne samtidig har økonomi til vedligehold, så de
almene boliger bliver ved at være en god boligform,
som alle har råd til.
Alternativet kan blive, at der kommer lovindgreb,
som strammer mere om den almene sektor. Den
kan blive tvunget til at indgå i større enheder, hvilket
vil gå ud over selvbestemmelsen i den nuværende
struktur.
6
Driftsudgifter steget over en årrække
Effektiviseringsenheden blev dannet, efter regeringen, KL og BL i juni 2016 indgik en aftale om
effektivisering af driften i den almene boligsektor.
Baggrunden var, at driftsudgifterne over en årrække
var steget mærkbart, og dermed var huslejerne også
steget, så beboernes økonomi – og statens udgifter
til boligstøtte - var mere presset.
Målsætningen var at spare 1,5 mia. kr. om året i
2020 i forhold til niveauet i 2014. Aftalen er solidarisk. Det vil sige, at der ikke er et bestemt krav til de
enkelte organisationer eller afdelinger. Analyser af
den almene boligsektor viser nemlig, at der er stor
forskel på organisationer og afdelingers effektiviseringspotentiale. Enheden har lavet tal for alle landets
afdelinger, som nu indgår i styringsrapporter for effektiviseringen. Samtidig har enheden i samarbejde
med sektoren udviklet en metode til at sammenligne
effektivitetstal mellem afdelinger. Og tallene viser
altså, hvilke afdelinger, der har stort effektiviseringspotentiale, og hvilke der har mindre.
Endelig indsamler enheden viden om bedste praksis, for at mindre effektive afdelinger kan lære af
de mest effektive. Man kan finde denne viden på
enhedens hjemmeside, på DriftsNet, der er udviklet
sammen med BL.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm