September 2019 - Side 8TEMA
BÅDE SMÅ OG STORE FORANDRINGER
FØRER MOD MÅLET
I SALUS er effektivisering
ikke en ny tanke, men det
skal gennemføres på mange
niveauer – også ude i afdelingerne og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.
SALUS arbejder for, at driften af afdelingerne kan
blive sat mere i system, og det er et arbejde, som
skal foregå i alle led af organisationen. Det siger
administrationschef i SALUS, Toke Arndal:
- Effektiviseringsenheden fortæller os ikke, at vi skal
gøre præcis sådan eller sådan. Men vi er nødt til
at gøre noget for at effektivisere, for ellers kan det
ende med, at organisationer som vores ikke får lov
til at bestemme selv.
For eksempel har SALUS en arbejdsgruppe, der
gennemgår hele budgetprocessen. Den skal være
skarpere i forhold til de langsigtede driftsplaner.
- Når vi i januar har gennemgang med afdelingsbestyrelsen, skal vi stadig tale om, hvad der skal laves i
årets løb, men vi skal i højere grad end nu også tale
om, hvad der skal ske på den lange bane i forhold
til de langsigtede vedligeholdelsesplaner. Så kan vi
som organisation bedre hente tilbud for flere afdelinger ad gangen og på den måde få bedre
priser, siger Toke Arndal, som dermed også
peger på, at afdelingsbestyrelserne i langt
mindre grad end nu skal bruge tid på at
diskutere detaljerne i sådan noget som
materialevalg. Det er nødvendigt med
mere standardiserede løsninger for at
holde omkostningerne nede.
Derfor er det også centralt hos SALUS, at inspektørerne bliver klædt på
til at vejlede afdelingsbestyrelserne
i forhold til de driftsmæssigt mest
effektive løsninger. Afdelingsbestyrelserne vil forsat kunne beslutte et
serviceniveau, men hvordan opgaverne skal løses, vil i højere grad
ligge fast.
Hvor meget og hvad man konkret
kan gøre lokalt for at effektivisere
8

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm