September 2019 - Side 9er meget forskelligt fra afdeling til afdeling. Effektiviseringsenheden viser i en video på sin hjemmeside eksempler fra forskellige steder i landet, hvor
afdelinger blandt andet har indført robotter til at slå
græs, omlagt græsarealer til fælledgræs og indført
automatisk sæbedosering i vaskemaskiner. Videoen
findes på hjemmesiden almeneffektivitet.dk
Men det kan også handle om den måde arbejdet er
organiseret på. Nogle steder samles ejendomsfunktionærer i teams, som kan arbejde på tværs af afdelinger og dermed være mere effektive. Andre steder
har man høstet fordele ved at lægge opgaver ud til
underleverandører, så ejendomsfunktionærernes tid
frigøres til andre ting, og så kan det være, at man på
andre områder skal tage opgaver ind.
Det er både små og store forandringer, som kræver
omstilling hos såvel beboere og afdelingsbestyrelser
som blandt ansatte.
- Men det behøver ikke at give et ringere serviceniveau, og det er ikke et mål, at vi skal have færre
medarbejdere. Målet er, at vi skal blive ved at have
gode boliger til en rimelig pris, og det kræver, at
man i højere grad tænker på helheden. Afdelingsbestyrelser skal bruge mindre tid på at diskutere det
konkrete arbejde, men i højere grad tænke på, hvad
de vil prioritere i den langsigtede vedligeholdelse,
og så har de en stor opgave i et udbrede det gode
naboskab. Det er virkelig vigtigt, siger Toke Arndal.
SALUS gennemgår også hvordan samarbejdet
med eksterne partnere fungerer for de enkelte
boligorganisationer. Der er på nogle områder
store forskelle fra kommune til kommune.
For eksempel har man i Tønder store
udgifter per bolig til renovation i forhold til andre kommuner, og der tager
SALUS fat i den kommunale forsyning
for at undersøge, om det kan gøres
billigere.
Der kan måske også findes løsninger, som er billigere at betjene.
For eksempel har ældre boligblokke typisk haft affaldsskakter, hvor ejendomsfunktionæren skulle samle affaldet
sammen i kælderen. Når
der i stedet er affaldsøer
uden for boligblokken,
sparer ejendomsfunktionæren tid.
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm