Skraaen december 2019 - Side 12Skærum Voksenforening
Af Anna V. Jensen
Yogaholdet i Skærum starter efteråret Skærum Voksenforening var den 18.
juni på sommerudflugt.
2019 den 6. August kl. 10.00-11.30 i
Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25.
Bussen kørte fra Skærum
Aktivitetshus kl. 8.00 mod Museet
Vi starter tirsdag den 6. August og
Godthaab Hammerværk.
følgende datoer:
Undervejs var der formiddagskaffe
tirsdag den 13. august,
og kl. 11.00 var der rundvisning i det
onsdag den 21. august,
arbejdende industrimuseum, hvor
onsdag den 28. august alle dage kl.
Zinks Fabrikker indtil 1977 havde til
10.00-11.30 – ferie uge 36 0g 37.
huse.
Vi så smeden smede flotte knivsblade
Kom og få røret hele kroppen i rolig
til de smukke jagtknive, som bl. a.
tempo.
kan ses, når der holdes knivtræf på
Mød op i løst tøj og medbring
Knivholt. Det var en spændende
liggeunderlag.
rundvisning.
Pris pr. gang kr. 60,00
Efter smørebrød i deres cafè kørte
bussen til Aalborg Zoo, hvor der
Alle er velkommen.
var nogle timer på egen hånd og
Kontakt Lis Toft tlf. 98 473110
eftermiddagskaffe.
Dagen sluttede med aftensmad i
Skærum Aktivitetshus, leveret fra
Lendum Kulturhus.
12

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm