Skraaen marts 2020 - Side 2SKRÅ-EN
Forsiden
SKRÅ-en udgives af Fællesvirke
Vest og udkommer fire gange
årligt - i marts, juni, september og
december.
Redaktionen
Ove Christensen, Aasted
Alice Schneider, Skærum
Jørgen Steengaard, Ravnshøj
Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller
afleveres til Ove Christensen
Lendumvej 74, Aasted
E-mail: ove@skolely.dk
Sidste frist for indhold til næste
nummer er fredag den 8. maj.
2
Vi har haft en mild vinter, derfor er
planterne ca. en måned tidligere
fremme end normalt, det er skønt.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm