Skraaen marts 2020 - Side 20ravnshøj & distriktsudvalget
Af Lene Nielsen
Nu er det 2 år siden jeg blev valgt
som Ravnshøjs repræsentant i
Distriktsudvalget. Valgperioden løber
2018-21.
Formålet med distriktsudvalget er at:
• være bindeled mellem
oplandsbyer, landsbyer,
landdistrikter og byråd samt at
skabe dialog og tværgående
samarbejde om kommunens
distriktspolitik
• skabe forudsætninger for
udvikling, aktiviteter og bevaring
i kommunens oplandsbyer,
landsbyer og landdistrikter
• arbejde for at fremme samarbejdet
mellem kommunens områder
uden for de tre største bysamfund.
Hvad er der så sket de sidste to år?
Landsbypedeller
Vi har søgt og fået i midler til dele af
”Opland i Bevægelse”, her har vi også
fået hjælp af Landsby Pedellerne.
Landsbypedellerne har hjulpet os
med at renoverer banderne ved
Hockey Banen ved hallen, et flot
stykke arbejde.
I 2019 hjalp Landsbypedellerne os
med at få lavet de flotte borde og
bænke i hytten ved shelterne.
Vi håber igen her i 2020 at kunne
20
få hjælp til en opgave – nemlig at
beklæde vores toilet ved multibanen,
så det vi falde mere ind i naturen.
Der er ansøgningsfrist 22. marts,
hvis der er opgaver som der ønskes
hjælp til – ansøgning findes på:
https://frederikshavn.dk/borger/
fritid-og-foreninger/faa-hjaelp-aflandsbypedellerne/ .
Det nyeste er at hver landsby får
”Lokalpenge” – 10.000 som skal
bruges til gavn og glæde for hele
byen. Pengene kan bruges til mange
formål, gode ideer, projekter. Så har
du / i gode ideer hører jeg meget
gerne jer.
For at kunne modtage pengene skal
landsbyen have et CVR nr. I Ravnshøj
bruger vi Borgerforeningens CVR og
konto.
I samarbejde med Borgerforeningen
vil der blive affaldsindsamling,
beskæring af læhegn, plantning af
blomster mm. lørdag den 25. april kl.
09:00.
Så reserver dagen, så vi i fællesskab
kan gøre noget godt for vores
landsby. Vi starter dagen med fælles
kaffe og brød. Hold øje med vores
Facebook… mon ikke der dukker en
lille konkurrence op :)

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm