Skraaen marts 2020 - Side 22kvissel borgerforening - året der gik
Af bestyrelsen
Et nyt kirkeår og et nyt kalenderår er
godt igang og når du sidder og læser
dette er et nyt “borgerforeningsår”
forhåbentligt godt i gang. I hvert fald
hvis du læser dette efter d. 3. marts
2020 hvor Kvissel Borgerforening
holder generalforsamling. Sankt
Hans, byfest, juletræstænding og
julemarked blev det til i 2019. Som
altid støttet af frivillige og gæster.
tilsagn om at frivillige fra festen i 2019
gerne vil tage en tørn igen i 2020. Det
kan vi i bestyrelsen og Kvissel kun
være taknemmelige for!
Juletræstændingen var rimeligt godt
besøgt, og det lykkedes da også efter
en kort kunstpause at få lys i træet. Så
vidt denne skribent erfarer, skyldes
pausen et skumringsrelæ, der ikke
samarbejdede. Det kommer det til i år.
Sankt Hans var besøgt af godt
Hvor der kort manglede lys i træet ved
70 gæster! Det er dejligt for både
juletræstændingen, var der rigeligt lys i
bestyrelsen i Borgerforeningen og de træet i tiden op til. Skal lyset på træet være
frivillige, der bruger deres fritid på at helt slukket indtil juletræstændingen, for
arbejde, at se den store opbakning.
ellers er det jo ikke en juletræstænding?
Eller må det godt godt sprede lys i den
Byfesten var rigtig hyggelig. En
mørke tid op til juletræstændingen? Det er
gruppe af frivillige og én tovholder
der delte meninger om. Nu har vi heldigvis
fra Borgerforeningen arrangerede
et godt stykke tid til at finde et svar på de
den. Stort set alt var bestemt til at
spørgsmål. Men uanset om lyset har været
skulle planlægges og udføres af
tændt i tiden op til juletræstændingen
gruppen af frivillige. Der var lidt
eller ej, er det altid hyggeligt at mødes på
bump på vejen men det vi hører i
Kvissel Torv med sang og tale.
Borgerforeningens bestyrelse er, at
Desværre var der ikke så mange
det endte med at være en dejlig fest der fulgte med over på Stationen
med god stemning og glade gæster. bagefter. Hvorfor? Skulle I noget
Måske skyldes den gode stemning at andet eller har vi i Borgerforeningen
vinen ved en, for gæsterne heldig, fejl måske glemt at gøre noget?
blev solgt til under indkøbspris?
Vi vil så gerne være sammen med jer,
Gruppen af frivillige og Borgerså fortæl os gerne hvad vi kan gøre
foreningens bestyrelse synes at det
for at få jer dejlige mennesker med
alt i alt gik godt, og planen er at
over på Stationen til hygge bagefter.
byfesten i 2020 også skal planlægges
og udføres af frivillige. Der er endda
Julemarkedet på Stationen var ikke
22

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm