Skraaen marts 2020 - Side 23helt, hvad vi havde håbet. Der blev
lagt et stort arbejde i det, men den
store succes blev det ikke målt på
antallet af gæster. Måske skyldes det
den sene start på planlægningen?
Måske sker der simpelthen for meget
andet lige den dag og tiden omkring?
Ja, det må vi jo finde ud af, så vi måske
kan gøre det bedre! Tak til de der
havde boder og også tak til gæsterne.
på legepladsen i 2020. Men det må du
læse om et andet sted i Skraa-en!
Samlingspladsen/legepladsen har på
nogle punkter været lidt sølle. Men
Jønne har været helt utrolig og fået
skiftet træværk og malet, så den står
klar til alle de mange, der benytter
pladsen. Som altid er Orla flink til at slå
græsset. Der kommer en dejlig hytte
Vi ser frem til endnu et år i Borgerforeningen for Kvissel og Omegn
med dejlige mennesker og dejlige
arrangementer!
Hjertestarter.
Den oprindelige serviceaftale på
hjertestarteren udløb og vi skulle
beslutte, hvad der så skulle ske.
Det blev besluttet at tegne en ny
serviceaftale, hvor alt vedligehold
gøres for os. Det koster selvfølgelig
lidt, men beslutningen var nem.
Julekasser.
Hjertestarteren skal blive, og den skal
Lidt af Borgerforeningens varelager blev virke. Af hjertet tak til jer, der løber afsted,
givet væk i form af to kasser med lidt
når der er brug for det! Det er sin sag at
julegodt til nogle, der godt kunne bruge skulle afsted til en situation, der drejer sig
lidt julehjælp. Kasserne blev taget godt om liv eller død. Men I gør det! TAK!
imod og det er bestyrelsens opfattelse,
at der generelt var en god stemning
Til sidst en lille tak til os selv i
omkring det at forære lidt godt væk.
bestyrelsen, men især en KÆMPE stor
Vi i bestyrelsen tænker, at det måske er
tak til alle jer mange, der har været en
noget vi skal arbejde videre med.
del af alt, vi har opnået, i 2019.
Måske kan vi finde sponsorer, der vil
Vi kan i bestyrelsen sagtens holde
være med til at gøre julen bedre for
en masse møder og blive enige om,
nogle familier der er trængte i julen?
hvad vi skal og ikke skal, men uden
Sponsorer kan både være jer som
nogen til at knokle og uden nogen
borgere og erhvervsdrivende, der godt til at støtte økonomisk, vil hverken vi
kan undvære enten et beløb eller en
eller Borgerforeningen for Kvissel og
vare.
Omegn som helhed være noget.
VI SES!
23

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm