Skraaen marts 2020 - Side 24af åsted sogns historie
Af Orla Thomasberg
Stednavne i Aasted Sogn
Stednavne er et meget spændende
emne. Det er synd, at de ikke bruges
mere, end de gør. I dag bruger
man i stedet de mere eller mindre
intetsigende vejnavne og numre der
står i vejviseren.
En god kilde til stednavne er
kirkebøgerne. I Aasted sogn har vi
kirkebogen tilbage fra 1654, og i den
finder vi rigtig mange stednavne.
Jeg skal i det følgende prøve at vise
hvad kirkebogen kan fortælle om
disse stednavne (Redaktionen har
valgt at dele artiklen op i fire, så du får
et afsnit i hvert nummer i 2020).
Årstal der er ældre end 1654 er
hentet fra J.P.Traps Danmark 4. udg.
1924. Årstallene i parentes efter
stednavnet er første gang vi møder
det i kirkebogen. At det bliver
skrevet i kirkebogen forudsætter
kirkelig en handling, så stednavnet
kan udmærket være ældre. Vi ser, at
stavemåden - ofte især i den ældre
del - er ren lydskrift, for eksempel
når der i kirkebogen 1682 er skrevet
Hoobendåll i stedet for Håbendal, og
i 1690 Schautve i stedet for Skaftved.
Det, vi i dag kalder Bækmoien hed
tidligere Bækmaden, men blev i 1656
24
skrevet Bechman.
Det er tydeligt, at det er lydskrift, det
er det lokale sprog, der er kommet
ned på papiret.
Det har været naturligt at bruge
stednavne, der beskriver landskabet
for at fortælle, hvor man boede. Det
kan være enkle navne som Bakken,
der forekommer i forskellige varianter,
men der er også forbavsende mange
mere komplicerede stednavne.
Mange af stednavnene er overført til
mennesker, der boede på stedet for at
præcisere, hvem der var tale om. Når
der var flere der hed Jens Jensen, var
det naturligt at sige ”Jens Nørgård”,
når han nu boede på Nørgård, så
vidste man hvem der var tale om.
Vi må huske at der ikke var noget
folkeregister eller personnumre.
I Aasted sogn er der 6 landsbyer
Aasted, Kvissel, Faurholt, Mejling,
Rydal og Ravnshøj. De 4 er gamle, de
2 sidste ikke mere end godt 100 år.
Aasted, som er hovedbyen i sognet,
nævnes allerede 1419, som Astæde.
Aasted betyder bostedet ved åen,
som løber lige i nærheden.
Stednavnet Aasted alene nævnes i
kirkebogen 1654, men der er

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm