Skraaen marts 2020 - Side 5en vinter ved vinduet
Af Jørgen Steengaard
Vi er i marts, foråret er i gang, og
trækfuglene vender tilbage med den
glæde det giver. Men vi har ikke været
alene i vinter, mange fuglearter har
trodset det kolde vejr, og blevet hos os.
Det er spændende at se på fuglene.
De fleste er dem, vi kender så godt,
Spurve, Mejser, Solsort, Spætte,
Gærdesmutte, Rødhals. Høgen
har også sin daglige runde ved
foderbrættet.
Dem har vi kunnet glæde ved at sætte
et foderbræt op og lægge foder ud.
Men det sker at der kommer nogen,
Til supplement af den sparsomme
som man ikke ser så meget til, for
vinterkost, fuglene tager gerne vort foder. eksempel Jernspurv, Gråmejse,
Stillids, Sort Mejse, Gråsisken,
Foderbrættet er til lige megen glæde Grønsisken, Kernebider, Silkehaler,
for fuglene og os mennesker. Jeg har Kvækerfinker og Gulspurve. Og det er
gennem de sidste 20 år lagt foder
altid spændende at føje en ny art til
ud til fuglene, og det har betydet at
rækken.
jeg har kunnet tælle omkring 24 25 arter ved foderbrættet hvert år.
Der er længe til vinter, men lav selv et
Et enkelt år så mange som 29 arter.
foderbræt og få glæde af det.
fuglefodring og fuglekasser
Af Jørgen Steengaard
Når vinteren byder på kulde og
måske sne, så er der mindre føde til
fuglene. Man kan købe fuglefoder og
hjælpe de sultne fugle - eller man kan
selv lave fuglefoder.
Det kan du læse mere om på
eksempelvis:
Mange af de fugle som yngler i huller
har svært ved at finde egnede steder
at yngle. Man kan hjælpe fuglene ved
at sætte fuglekasser op - dem kan
man også selv lave.
På følgende link finder man hjælp til
selv at lave fuglekasser:
www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i- www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-ihaven/fakta-om-fuglefodring
haven/fuglekasser
5

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm