10-årsskrift - Side 11Støtte
til den enkelte
Se interview med Sven A. Blomberg
HVERT ENKELT af de godt 3700 legater, Soldaterlegatet har tildelt skadede veteraner gennem
de seneste 10 år, er blevet givet på baggrund af
en individuel vurdering. Fonden uddeler både
mindre legater, blandt andet hjælp til transport,
behandling og medicin, samt større legater, som
for eksempel støtte til juridisk og økonomisk
rådgivning.
Formand for legatuddelingskomitéen Sven A.
Blomberg, oberst af reserven og tidligere administrerende direktør for BRFkredit samt viceordførende direktør i Jyske Bank, har været med til at
stifte fonden på baggrund af et fælles synspunkt
om, at det danske samfund ikke var parat til at
håndtere de udfordringer, mange hjemvendte
veteraner og deres pårørende mødte som følge af
en psykisk eller fysisk skade efter en udsendelse.
Skade fra mission
Når Sven A. Blomberg og legatuddelingskomitéen træffer afgørelse i en sag, sker det ofte på
baggrund af komplekse problemstillinger. Først
skal en række formelle forudsætninger være
opfyldt, inden en legattildeling kan komme på
tale. Blandt andet skal behovet for et legat være
en følge af en skade opstået under udsendelse i
international militær mission.
– Vi vurderer, om det ansøgte vil kunne hjælpe
veteranen på vej til en så normal tilværelse som
mulig og hjælpe veteranen til at blive selvhjulpen. Vi vil hellere hjælpe en gang for meget end
en gang for lidt, men vi er også opmærksomme
10
på, at Soldaterlegatet ikke kan være en permanent støtte for veteranen. Det er samfundets
opgave, siger Sven A. Blomberg.
Netop spørgsmålet om samfundets pligt til at
hjælpe veteranerne spiller en stor rolle i fondens
arbejde. Hver legatuddeling bygger på en afvejning mellem at give et nødvendigt legat til støtte
for veteranen og ikke at skabe en forventning
om, at fonden kan overtage samfundets opgaver.
Formidling og fremtid
En anden opgave, der ligger legatuddelingskomitéen nær, er ønsket om at videregive erfaringerne fra arbejdet med veteraner, så de kan blive
brugt og om muligt implementeret i samfundet.
Derfor er formidling af forskningsresultater og
projekterfaringer også en vigtig del af fondens
daglige arbejde.
Fondens erfaringer viser, at behovet for støtte blandt danske veteraner fortsætter med at
være relevant længe efter selve missionens
afslutning. Derfor er fondens oprindelige tanke
om at kunne nedlægge sig selv heller ikke nært
forestående. For der er stadig behov for fondens
støtte og arbejde.
– Det ville jo af mange årsager være ønsk­værdigt,
hvis der ikke var behov for Soldater­legatet. Det
ville nemlig betyde, at samfundet gav veteraner
og pårørende den nødvendige hjælp. Desværre
tror jeg, at der går en hel del år, før vi er der­
henne. Hvor mange er svært at spå om, mener
Sven A. Blomberg.
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm